Contact Us  
 начало > новини
Си набляга на изграждането на Синдзян със социализъм с китайски характеристики от новата ера
2020-11-18 02:24
 

Към усилия за изграждането на Синдзян-уйгурския автономен район в съответствие с изискванията на социализма с китайска специфика в новата епоха,  председателят на КНР Си Дзинпин призова по време на третия работен форум на ЦК на ККП по въпросите на Синдзян, провел се в края на септември в Пекин.

В речта си  Си Дзинпин подчерта необходимостта от цялостно и точно прилагане на политиките на ККП за управление в Синдзян в новите условия, основано на закона, и дългосрочни усилия за развитието му в сплотен, хармоничен, проспериращ и културно напреднал район, с чиста околна среда и население, които се радват на добри възможности за живот и работа.

 След втория работен форум през 2014 г,и благодарение на огромните усилия на различни институции и организации, бе постигнат значителен напредък в мерките и политиките по отношение на Синдзян, каза Си Дзинпин, цитирайки редица подобряващи се ключови показатели от 2014 до 2019 г., като стабилната икономическа динамика със средногодишен темп на растеж на БВП от 7,2%, значително увеличен средногодишен ръст от 9,1% на разполагаемия доход на глава от населението, както и на това, че над 2,92 милиона от 3,09-те милиона жители в региона са се избавили от бедността.

Всичко това представлява солидна основа, създаваща на хората в Синдзян възможности за по-добър живот и работа, както и за дългосрочен мир и стабилност в района. „Реалностите показват, че политиката на Китай по етническите въпроси е успешна", каза Си Дзинпин, отбелязвайки, че постиженията са резултат от надеждното ръководство на ЦК на ККП, подкрепено от общите усилия на цялата партия и китайския народ, включително над 25-те милиона души от различни етнически групи в Синдзян.

„Фактите сочат, че политиката по отношение на Синдзян в новата ситуация, която бе  разработена от ЦК на ККП след 18-ия конгрес, е напълно правилна и трябва да бъде дългосрочна", подчерта китайският лидер.

Си Дзинпин призова при прилагането на политиката на ККП за Синдзян в новите условия да бъде отчитана винаги правилната политическа насока на работата, свързана с региона. Си отбеляза, че знамето на социалистическото върховенство на закона трябва да се държи високо, за да се поддържа трайна социална стабилност в Синдзян, като в същото време да се подчертае, че

изискването за всестранно управление на странта основано на закона  трябава да обхваща всички области на работата, свързана със Синдзян.

Той също така акцентира върху необходимостта от повишаване на чувството за идентичност на китайската нация и постоянно укрепване на единството между различните етноси в нея. „Формирането на чувство за принадлежност към китайската нация трябва да бъде включено в обучението на длъжностните лица и младежите в Синдзян-уйгурския автономен район, както и в социалното образование  като се помага на служителите и широката общественост от всички етнически групи да развият правилно разбиране за страната, историята, етническата си принадлежност, култура и религия, така че усещането за китайска идентичност да  се вкоренява в хората", каза Си Дзинпин.

Отбелязвайки, че развитието на  Синдзян е важна основа за траен мир и стабилност в района, Си Дзинпин подчерта необходимостта от използването на географските предимства на региона за превръщането му в ключово звено в Икономическия пояс по Пътя на коприната и център за отварянето на вътрешните и граничните райони на Китай.

Китайският лидер призова за укрепване на базата и повишаване ефективността на индустриалния сектор в Синдзян, всеобхватно ускоряване на индустриалната трансформация, модернизация и урбанизация, като в същото време се отделя особено внимание на опазването на околната среда. Необходимо е антиепидемичните мерки да се прилагат в координация с икономическото и социално развитие, насочено към осигуряване на стабилността в шест сфери – заетост, финансов сектор, външна търговия, чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции и очаквания. В същото време трябва да се гарантира осигуряването на работа, удовлетворяването на основните жизнени нужни, дейността на пазарните субекти, гарантиране на прехраната и снабдяването с енергия, устойчивостта на индустриалните вериги и веригите за доставки, както и нормалното функциониране на местните власти. Нужни са непрестанни усилия за изкореняване на бедността и насърчаване на заетостта в Синдзян, каза Си Дзинпин.

Първоначалният стремеж и мисия на ККП е да проправя път към благоденстието на китайския народ, включително за хората от всички етнически групи в Синдзян, както и да работи за възраждането на китайската нация. За реализирането на тези цели са необходими непрекъснати усилия за подготовката на висококвалифицирани кадри от етническите малцинства в Синдзян, които да са лоялни на партията, да притежават почтеност и умения, посочи Си Дзинпин, добавяйки, че служителите в региона са надеждни и способни.

Подчертавайки важното значение на партийната и държавната политика по отношение на  Синдзян, Си Дзинпин призова за подобряване на работния механизъм, чрез който ЦК на ККП упражнява единно ръководство, централните органи предлагат насоки и подкрепа, а други провинции на  провинциално ниво оказват подкрепа и сътрудничество.

Suggest To A Friend
  Print