Contact Us  
 начало > новини
Избор на историята и народа
2021-08-17 20:47

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

(2021/08/17)

В Китай има една популярна песен, в която се казва: „Без Комунистическата партия, нямаше да го има нов Китай, Комунистическата партия се трудеше за благото на нацията, Комунистическата партия спаси Китай с цялото си сърце, показа на народа пътя към свободата и отведе Китай към светлината…“ През изминалите сто години, Комунистическата партия на Китай (КПК) обедини и поведе народа към реализирането на велики постижения, приковали вниманието на целия свят, и получава в още по-голяма степен доверие и подкрепа от народа. Историята и народът избраха Комунистическата партия на Китай.

1. В ключов исторически момент КПК пое отговорността за постигане на национална независимост и народно освобождение

След Опиумната война от 1840 г. Китай изпадна в сериозна вътрешна криза, страната и народът ѝ бяха поставени в унизително положение, търсеха се пътища за национално спасение. Тогава се родиха различни идеологически течения и политически сили, много от които се оказаха изправени пред огромни трудности и се провалиха в стремежа си да променят полуколониалния и полуфеодален статут на стария Китай и трагичната съдба на неговия народ в условията на гнет и експлоатация.

Създаването на КПК през 1921 г. промени насоката и процеса на развитие на китайската нация в Новото време, както и нейното бъдеще и съдба, тенденциите и модела на световното развитие. При учредяването си КПК си постави като своя мисия постигане на народно благоденствие и национално възраждане. Тя обедини и поведе китайския народ на кървава борба, сваляйки империализма, феодализма и бюрократичния капитализъм. На 1 октомври 1949 г. председателят Мао Дзъдун обяви на площад „Тиенанмън“ създаването на нов Китай, с което бе ознаменувано навлизането на китайската нация в нова епоха на развитие и прогрес, и тя отново се изправи в цял ръст. Обръщайки се към историческата практика през 28-те години от момента на основаването на КПК до установяването на Китайската народна република, се налага изводът, че единствено КПК се оказа способна да спаси страната и новият Китай не би бил възможен без нея. Подкрепата от страна на народа дава на КПК увереност да преодолява трудностите и препятствията и постига нови и нови победи.

2. КПК се стреми неизменно към народно благоденствие и национално възраждане

Изборът на историята и народа е процес в развитие. Най-неотложната и сложна задача, пред която се изправи КПК след основаването на Китайската народна република, е държавното изграждане и развитие. Десетилетията на войни доведоха до икономическа бедност, културна изостаналост и въпиюща нужда от подем. Китай имаше многобройно население, слаба икономическа основа, нарушен стопански и социален ред, и бе блокиран от външни неприятели. Изправена пред множество рискове и предизвикателства, КПК обедини и поведе народа, пое по пътя на развитието, опирайки се на своите собствени сили, посвети себе си на постигането на национално могъщество, реализирането на социалистическа революция, установяването на основната система и по-нататъшното изграждане на социализма, постигна най-мащабните и дълбоки социални промени в историята, създали базовите политически предпоставки и системния фундамент за народното благоденствие и националното възраждане.

На Третия пленум на 11-ия ЦК на КПК през 1978 г. бе взето историческото решение партията да се фокусира върху икономическото развитие и да започне реализацията на политика за реформи и отваряне към света, с което положи успешното начало на социализма с китайска специфика и получи силна и енергична подкрепа от народа. Активността, инициативността и креативността на хората непрекъснато нарастваха, повишиха се значително икономическите и научно-технологични способности, съвкупната национална мощ и стандарта на живот на хората. Практиката показа, че пътят на социализма с китайска специфика е единственият подходящ за развитието на страната. Китайската нация разбира това, затова подкрепя още по-категорично ръководната роля на КПК и е напълно уверена в своя избор.

3. Изпълнена с жизненост, КПК поема на ново пътуване по пътя към всестранното изграждане на модерна социалистическа държава

Осемнадесетият конгрес на КПК през 2012 г. маркира началото на нова ера в социализма с китайска специфика. При новите условия и на фона на променящата се световна ситуация, задачите на Китай в провеждането на политиката за реформи и развитие се оказаха изключително трудни. За да насърчи координиран икономически, политически, културен, социален напредък и изграждането на екологична цивилизация, ЦК на КПК, начело с генералния секретар Си Дзинпин, изготви стратегическия план за всестранно изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, за всестранно задълбочаване на реформите, за всестранно постигане на върховенство на закона и всестранно укрепване на вътрешнопартийната дисциплина. Стимулирайки икономическия растеж чрез задълбочаване на реформите, налагайки стриктно вътрешнопартийно управление и изчистване на политическата среда в партията чрез борба с корупцията, изграждайки стандартизирани и работещи механизми за развитие чрез усъвършенстване на правовата система, преодолявайки проблемите с небалансираното и неотговарящо на нуждите развитие чрез изкореняване на бедността в името на всестранното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, КПК обедини и поведе народа към следващия етап от изграждането на социализма с китайска специфика в новата епоха и положи солидна основа за постигането на великото национално възраждане.

На Деветнадесетия конгрес на КПК през 2017 г. бе очертан мащабен план за реализиране на великото национално възраждане и превръщането на Китай до средата на века в просперираща, могъща, демократична, цивилизована, хармонична и екологична социалистическа модерна държава. В основата на политиката на КПК стоят неизменно народа и тя ще продължи да гарантира и подобрява непрекъснато неговото благосъстояние, да работи за повишаване на усещането им за ползи, благоденствие и сигурност. Благодарение на стратегическите успехи в справянето с епидемията от COVID-19, цялостната победа в борбата за изкореняване на бедността и историческите постижения във всестранното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, китайският народ подкрея КПК повече от всякога.

Историята показва, че легитимността на даден избор се дължи на подкрепата, която идва от народа за него. Една държава – това е народа в нея, и надорът прави държавата. Стоте години на КПК са сто години на изпълнение на нейната първоначална мисия. Партията успява да поведе народа по пътя към революцията, развитието и реформите, тъй като върви в крак с времето, вслушва се в гласа на народа и търси пътища за неговото благоденствие и реализиране на националното възраждане. Днес, КПК има впечатляваща стогодишна история, от 70 години ръководи най-голямата социалистическа страна, със своите 95 милиона членове е най-многобройната управляваща партия в света и успя да завоюва подкрепата на 1,4-милиардния китайски народ. КПК ще продължи със своите действия да доказва, че изборът на историята и народа е правилният и единствено възможният.

Suggest To A Friend
  Print