Contact Us  
 начало > новини
Отговори на говорителя на посолството на Китайската народна република в България на въпроси, свързани със Синдзян-уйгурския автономен район
2021-09-13 15:10

Синдзян е най-голямата административна единица и населен с етнически малцинства автономен район на Китай. През 90-те години на миналия век, поради проникването в него на екстремистки сили, той пострада изключително тежко от изблиците на насилие. Там бяха извършени хиляди терористични актове, в които загинаха множество невинни хора, бяха убити стотици служители на силите на реда. За да обуздае насилието в района, Китай се включи в международната борба срещу тероризма, противостоейки му и предприемайки превантивни мерки и такива за дерадикализация, които дадоха положителни резултати. Някои антикитайски сили обаче предпочитат да игнорират насилието и тероризма в Китай и ефективността на неговите усилия в антитерористичната борба. Вместо това те фабрикуват и разпространяват множество свързани със Синдзян фалшиви новини, критикуват и дискредитират Китай, опитвайки се да заблудят останалите държави и да подкопаят устойчивото развитие на района.

В отговор на някои широкоразпространени слухове и неистини, свързани със Синдзян, които се тиражират от антикитайски сили, говорителят на посолството на КНР в България би искал да внесе някои уточнения относно фактите и реалната ситуация.

1. Според съобщения в медии т.нар. „Уйгурски специален трибунал“ в Лондон е провел от 10 до 13 септември второто си изслушване по въпроси, свързани с „геноцида“ в Синдзян. Какво е отношението на Китай към този трибунал?

Така нареченият „трибунал“ е политически фарс и създаването му не почива на никакви законови основания. Според Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, случаи на геноцид могат да бъдат разглеждани или от компетентен съд в страната, където са извършени, или от Международния наказателен съд, в случай че държавата, която се обръща към него, признава юрисдикцията му. Съдилища на отделни държави също са разглеждали случаи на геноцид, извършени на тяхна територия. В допълнение, нито една държава, организация или личност нямат правото, нито компетенцията да се произнасят произволно относно виновността на конкретна страна в геноцид. Следователно, „трибуналът“ е незаконно учреждение, създадено от Световния уйгурски конгрес и някои западни антикитайски сили. Той няма правомощия да провежда изслушвания, а още по-малко да прави опити да предявява обвинения и се произнася за наличието на изключително сериозни международни престъпления. Подобни действия са не само обида и провокация към Синдзян-уйгурския автономен район, но също така грубо нарушение на международното право и открито поругаване на паметта на всички жертви на геноцид в историята.

Най-големият донор на „трибунала“ е Световният уйгурски конгрес – организация с антикитайска насоченост и подкрепяща сепаратизма. Председателят на „трибунала“ Джефри Найс е известен обвинител по международни дела, свързани с нарушения на човешките права, и поддържа тесни връзки с различни антикитайски сили, а експертите към него не са нищо повече от разпространители на слухове като Адриан Ценц от Австралийския институт за стратегическа политика, които отдавна критикуват и се опитват да дискредитират Китай. „Свидетелите“ са „актьори“, които представят измислени истории за „преследвания“. „Трибуналът“ е частната организация, регистрирана във Великобритания, така че „свидетелите“ не могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Следователно, този псевдотрибунал няма нищо общо с правото. Той представлява явно нарушение на закона, използвайки термина „трибунал“ като прикритие за политически атаки срещу Китай и манипулиране на общественото мнение.

През юни „трибуналът“ проведе първото си изслушване. Независимо колко още „актьори“ ще открие и колко „изслушвания“ ще проведе, той ще си остане незаконен и действията му няма да имат никакви правни и каквито и да е други последици. Растежът и просперитетът на Китай и устойчивото развитие на Синдзян-уйгурския автономен район не може да бъде повлияно от жалките опити на няколко страни и личности. Ние се надяваме и вярваме, че международната общност ще придобие ясно разбиране за мотивите на тези страни и хора и няма да се остави да бъде заблуждавана и подвеждана.

2. Има ли геноцид спрямо уйгурското и други етнически малцинства в Синдзян?

Проблемите на Синдзян не са свързани с човешките права, етническите взаимоотношения или религията, а с борбата срещу насилието, тероризма, сепаратизма и екстремизма. Тезата за “геноцид” в Синдзян е измислица на антикитайски сили, които се опитват да дискредитират страната. През изминалите 40 години уйгурското население в Синдзян се е увеличило от 5,55 милиона на 11,6 милиона души, а в рамките на 60 години средната продължителност на живота е нараснала от 30 до 72 години. Има ли някъде другаде по света подобен „геноцид“?

Повече от четири години в Синдзян не е извършено нито едно насилствено или терористично нападение. Икономиката на района се развива бързо, а хората живеят в мир и спокойствие. От 2014 до 2019 г. БВП на Синдзян е нараснал от 919,6 милиарда до 1,36 трилиона юана със средногодишно увеличение от 7,2 процента. Хората от всички етноси, включително 11-те милиона уйгури, живеят в условията на безпрецедентна сигурност и се трудят за своето благополучие и развитие. Така че етикетът „геноцид“ не може да бъде залепян на китайски Синдзян.

3. Съществуват ли в Синдзян „концентрационни лагери“, където биват държани милиони уйгурски мюсюлмани.

В Синдзян никога не е имало „концентрационни лагери“ нито „лагери за превъзпитание“. Създадените там центрове за професионално обучение са по същество образователни институции. Те не се различават от британския проект за трансформация и оттегляне от терористична дейност (Transformation and Disengagement Project) и френските центрове за дерадикализация (centres de déradicalisation). Всички те са превантивни мерки срещу тероризма и за дерадикализация, чиято цел е да елиминират източниците на насилие и религиозен екстремизъм. Центровете за професионално обучение в Синдзян са в пълно съответствие с принципите и духа на серията резолюции на ООН, насочени срещу тероризма, включително Всеобхватната антитерористична стратегия и Плана за действие за предотвратяване на насилствения екстремизъм.

Местните хора в Синдзян най-добре могат да разкажат какво представляват центровете за професионално обучение. В случай че проявявате интерес по темата, може да гледате интервюта с хора, преминали през обучение в тези центрове, на следния линк: https://www.facebook.com/ximoments/videos/363848775299018

4. Нарушава ли се свободата на вероизповедание на етническите малцинства в Синдзян?

Уважението и защитата на свободата на вероизповедание е дългосрочна и базова политика на китайското правителство. Член 36 от конституцията на страната постановява, че „гражданите на Китайската народна република се ползват със свобода на вероизповеданието“ и „държавата защитава нормалните религиозни дейности“.

В Синдзян-уйгурския автономен район съжителстват множество религии – ислям, будизъм, католицизъм, православие и даоизъм. Нормалните духовни дейности, като богослужения, почитане на светци, молитви и изучаване на свещените писания, се осъществяват от религиозни институции или от самите граждани, защитени са от закона, и нито една организация или личност нямат право да се намесват в тях. Държавата осигурява превода, публикуването и разпространението на ислямска, даоистка, християнска и друга религиозна литература на различни езици, за да осигури достъпа до нея на максимално широк кръг хора. Всичко това показва, че в Синдзян-уйгурския автономен район хората от всички етноси се ползват с пълна свобода на вероизповеданието.

5. Има ли масово разрушаване на джамии в Синдзян?

Повечето от джамиите в Синдзян-уйгурския автономен район са построени през 80-те и 90-те години на миналия век и по-рано. Някои от тях са изграждани по изключително примитивен начин от глина, други са прекалено малки, трети са полуразрушени, което прави невъзможно провеждането на нормални религиозни дейности в тях, особено при лоши атмосферни условия. През последните години, в отговор на призиви и молби от местните мюсюлмани, властите от различни нива в района полагат усилия за подобряване на условията в джамиите, тяхното възстановяване и поправяне. Джамиите в Синдзян са все по-сигурни, отговарящи на нуждите и по-чисти, и това се оценява от вярващите. В същото време броят на джамиите в района е в състояние на посрещне изцяло обичайните нужди на местните мюсюлмани.

Suggest To A Friend
  Print