Contact Us  
 начало > новини
Да защитаваме международната справедливост, да насърчаваме световния мир и развитие
2021-11-01 23:12

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

През тази година се навършват петдесет от възстановяването на законния статут на Китайската народна република (КНР) в Организацията на обединените нации (ООН). На 25 октомври 1971 г. 26-ото Общо събрание прие с огромно мнозинство Резолюция № 2758, с която бяха възстановени всички права на КНР в ООН, признавайки страната и правителството ѝ за единственият законен представител на Китай в световната организация. Това бе резултат от общите усилия на всички миролюбиви и отстояващи справедливостта страни, и има огромно и с дългосрочни последици значение за Китай и света.

На 25 октомври 2021 г. председателят Си Дзинпин взе участие в юбилейна среща, посветена на 50-ата годишнина от възстановяването на законния статут на Китайската народна република в ООН и произнесе реч, в която за пореден път подчерта твърдата решимост на страната ни да бъде винаги строител на мира в света, да допринася за глобалното развитие и да защитава международния ред. През последните 50 години Китай подкрепя твърдо международната система с ООН като нейно ядро и реда, основан на международното право, а със своето собствено развитие написа забележителни страници в историята на човешкия напредък, превръщайки се в опора на глобалната справедливост, насърчаването на мира и развитието на целия свят.     

През последните 50 години Китай внася стабилизираща сила в поддържането на международния мир и сигурност. В тази връзка, председателят Си Дзинпин заявява: Китайският народ обича мира, разбира прекрасно ценността на мира и спокойствието. Той провежда неизменно независима външна мирна политика, работи за възстановяване на справедливостта, стреми се към справедливост, противопоставя се решително на хегемонизма и политиката на силата. Китай винаги е разглеждал себе си като развиваща се държава, и настоява всички страни – независимо малки или големи – да бъдат равнопоставени, така че да се възстанови справедливостта за развиващите се държави. Китай участва във всички дейности на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, съдейства активно за разрешаването на спорове по пътя на консултациите и диалога, подкрепя твърдо световната организация за ефективно изпълнение на ролята ѝ в областта на неразпространението на ядрените оръжия. Китай участва активно в мироопазващите операции на ООН и е вторият им най-голям финансов донор и участник в тях. Ние сме страната, която осигурява най-многобройния контингент сини каски за тези мисии от всички членове на Съвета за сигурност. От момента на включването си в мироопазващи операции под егидата на ООН през 1990 г. до момента Китай е изпратил над 50 000 сътрудници в 30 мисии, които играят важна роля за наблюдение за спазването на примирие, защита на гражданското население и осигуряване на различна подкрепа. В настоящия момент повече от 2000 китайски миротворци изпълняват мисии в редица райони. През изминалите повече от 30 години китайски сини каски са били в над 30 страни и региони по целия свят, давайки значим принос за мира в света.

През последните 50 години Китай работи за своето собствено развитие, като в същото време споделя дивидентите от него с останалите страни. Председателят Си Дзинпин посочва по този въпрос: Със свои собствени упорити усилия китайският народ изгради в страната общество със средно ниво на благосъстояние, спечели борбата срещу бедността, разрешавайки наследеният от историята проблем с крайната нищета, и пое на ново пътуваме към изграждането на модерна социалистическа държава и реализирането на велико национално възраждане. Благодарение на политиката за реформи и отваряне към света, Китай постигна безпрецедентен икономически ръст и социално развитие, помагайки за извеждането на една пета от световното население от абсолютна бедност и осигурявайки средно ниво на благосъстояние във всички аспекти. Развитието на Китай донесе ползи на останалите държави по света. Вече много години приносът на страната ни за растежа на глобалната икономика е средно над 30% и ние сме негов важен двигател. Китай насърчава активно екологичното и нисковъглеродно развитие, като се ангажира да постигне пик на въглеродните емисии до 2030 г. и ще се стреми да се превърне във въглеродно неутрална страна към 2060 г. Като най-голяма развиваща се държава, Китай винаги е възприемал собственото си развитие в координатната система на това на цялото човечество и винаги и свързвал интересите на своя народ с общите интереси на останалите хора по света. За да се ускори реализирането на Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., Китай излезе с глобална инициатива, призоваваща всички страни да направят развитието свой приоритет, да поставят хората в неговия център и предприемат конкретни действия, да насърчават приобщаващото, основано на иновации и хармонично съвместно съществуване между човека и природата, да се стремят да разрешават дисбалансите в развитието, както между отделните страни, така и вътре в тях самите. Тази инициатива е важно обществено благо и платформа за сътрудничество, предоставена от Китай на международната общност, както и ярко въплъщение на идеята за общност на споделена съдба в сферата на развитието.   

През последните 50 години Китай насърчава активно реформирането и усъвършенстването на системата за глобално управление. Председателят Си Дзинпин подчертава, че създаването на общност на споделена съдба се нуждае от силна Организация на обединените нации, от реформиране и изграждане на система за световно управление. Всички страни трябва да подкрепят международна система, в чийто център е ООН, международен ред, основан на правото и базови норми на международните отношения, основани на целите и принципите, залегнали в устава на световната организация. Китай участва във всички аспекти на глобалното управление в рамките на ООН, демонстрирайки отговорността си на голяма страна. В момента все по-сериозни са антиглобалистките тенденции и проблеми като тероризма и климатичните промени, и за да им отговори Китай се придържа към идеите за общност на споделена съдба, за обсъждане и изграждане на общо световно управление и съдейства за реформирането и усъвършенстването на системата за глобално управление. През ноември 2016 г. инициативата Един пояс, един път бе включена за първи път в резолюция на Общото събрание на ООН; през февруари 2017 г. концепцията за изграждане на общност на споделена съдба също стана част от резолюция на световната организация; през септември 2017 г. 71-то Общо събрание прие резолюция ООН в глобалното икономическо управление, включваща принципа за широки консултации и общи усилия в името на общото благо. През октомври 2021 г. китайският град Кунмин бе домакин на 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. На нея Китай излезе с инициатива за защита на биоразнообразието и изграждане на глобална екологична цивилизация, поднасяйки с това ценен дар на ООН по повод 50-та годишнина от възстановяването на законния му статут в нея.

Стоейки на нова отправна точка в историята, Китай ще предава и развива целите и принципите, залегнали в Устава на ООН, няма да спре да си сътрудничи с всички миролюбиви страни и народи, ще се придържа твърдо към принципа на многостранността и ще работи с останалите държави за създаването на общност на споделена съдба и съвместното изграждане на един по-добър свят.


Suggest To A Friend
  Print