Contact Us  
 начало > новини
Обява за набиране на служител по дигитални медийни операции при Посолството на Китай в България
2021-11-26 18:05

Посолството на Китай в Българя търси да наеме 1 брой служител по дигитални медийни операции и приветства всички, които отговарят на изискванията да изпратят своите кандидатури.

1. Позиция, за която се кандидатства

1 брой служител по дигитални медийни операции

2. Условия за кандидатстване

1) Български гражданин или лице на друга страна, притежаващо на разрешение за работа в България, на възраст под 40 г., с образователна степен „бакалавър“ или по-висока; без ограничение за пол;

2) Добро владеене на китайски или английски език;

3) Опит в използването на софтуери за редактиране на снимки като PS и т.н., както и добри познания в работата със софтуери за редактиране на видеоклипове като PR и AE. Кандидатите, които имат опит в работата със софтуерите за графичен дизайн, оформление и набор като Illustrator и InDesign са с предимство;

4) Да са наясно с изискванията за съдържание и правила за разпространение в платформи като Facebook, Twitter, Youtube и други. Кандидатите трябва да имат добри умения за подбиране заглавия и редактиране на чернови в посочените по горе платформи, както и да са с добри езикови умения. Да имат идеи и умения за планиране;

5) Опит в изработката на Newsletter;

6) Кандидатите трябва да са в добро здраве, с чувство за отговорност, с добри комуникационни умения и способност за работа в екип;

7) С чисто криминално досие, да нямат предишни съдебни производства по граждански дела, както и да няма други фактори, които биха могли да повлияят на нормалната работа;

8) Кандидатите, трябва да могат да започнат работа незабавно след като бъдат наети.

3. Необходими документи за кандидатстване

(1) CV (на български и китайски или английски език, с приложена цветна снимка и телефон за контакт);

(2) Копие от валиден документ за самоличност, вкл. паспорт (страница с лични данни) или лична карта/карта за пребиваване в България;

(3) Удостоверения за академична квалификация (копия от дипломи и др.);

(4) Медицинско за работа (с валидност до 6 месеца от дата на издаването му, което да е издадено от професионално здравно заведение);

(5) Валидно свидетелство за съдимост.

4. Начин и срок за кандидатстване

Моля, сканирайте гореспоменатите документи и ги изпратете на имейл chnemb_bg@live.cn

Моля, в темата на имейла да посочите „Кандидатствам по обява за служител по дигитални медийни операции“.

Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2021 г.

5. Изпит и интервю

След определяне на квалифицираните кандидати, посолството ще обяви час и място за полагане на писмен тест и интервю. Моля, да се явите в точния час, в който сме ви уведомили за участие на изпита, при неявяване или закъснение автоматично ще се счита, че сте се отказали от вашата кандидатура. Според резултатите от изпита посолството ще определи кого да наеме.

6. Условия при наемане на работа

(1) Изпитателният срок е три месеца, след изтичането на изпитателния срок, посолството ще сключи трудов договор със служителя и ще заплаща осигуровки.

(2) Месечна заплата по договаряне.


Suggest To A Friend
  Print