Contact Us  
 начало > новини
Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на Китай в България, даде интервю за Novini.bg
2022-09-21 21:30

На 20 септември 2022 г., в навечерието на 73-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България, Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на Китай в България, даде интервю за Novini.bg, в което представи перспективите за развитие на китайско-българските отношения; мястото на България в днешния свят; причини защо китайски компании да инвестират в България; влиянието на епидемията от коронавирус върху двустранните отношения и др., и споделя моменти от своята дипломатическа кариера и личните си впечатления от българите. За пълното интервю:

1. Как бихте оценил политическите и икономическите отношения между България и Вашата страна?

Посланик съм тук вече три и половина години и за това време имах възможност да видя и почувствам приятелското отношение от страна на българите, ентусиазма и очакванията на много хора за сътрудничество с Китай. България е втората страна в света, признала и установила дипломатически отношения с Китайската народна република. Всички досегашни български правителства следват неизменно принципа за „един Китай“, който е важна политическа основа за нормалното и устойчиво развитие на нашите връзки. При визитата на президента Н. Пр. г-н Ручем Радев в Китай през 2019 г. двете държави установиха стратегическо партньорство, което отразява напълно високото ниво на днешните китайско-български отношения. Икономическото и търговското ни сътрудничество не е преставало да се разширява и задълбочава. Китай е третият най-голям търговски партньор на България и вторият най-голям вносител на българските стоки извън Европейския съюз. Благодарение на инициативата „Един пояс, един път“ и механизма за сътрудничество с държавите от Централна и Източна Европа, Китай споделя активно с България възможности за развитие. България е вторият ни най-значим търговски партньор в областта на селското стопанство сред останалите страни в Централна и Източна Европа и десети в рамките на Европейския съюз. Резултатите от сътрудничеството ни в производството на соларна и вятърна електроенергия, автомобилостроенето, финансите и други области са видни. Компании като „Хуауей“, „Сяоми“ и „Тиендзин Фарм “ имат добра репутация в България и дават своя принос за местното икономическо развитие. 

2. Как, според Вас, биха могли да се подобрят отношенията ни в близко и по-далечно бъдеще?

Вярвам, че с подобряване на епидемичната ситуация политическите контакти между двете страни ще зачестят, икономическият, търговският и културен обмен ще стане по-тесен, а китайско-българското стратегическо партньорство ще получи нов тласък. България придава голямо значение на регионалната взаимосвързаност и е започнала редица проекти за изграждане на автомагистрали, за модернизация на железопътната си мрежа, тунели и т.н. Китайските компании имат сериозен опит в инфраструктурното строителство и са готови да провеждат взаимноизгодно сътрудничество с България в тази област. Със задълбочаването на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа и непрекъснатото развитие на отношенията между двете страни се очаква популярността на България в Китай да нарасне още повече. Приветстваме износа за китайския пазар на повече висококачествени български земеделски продукти и ще промотираме активно „Страната на розите“, така че повече китайски туристи да я посетят, както и повече китайски компании в области като нови енергии и иновации да инвестират тук. Китай е готов да работи заедно с България за задълбочаване на приятелското сътрудничество между нашите страни в различни области.   

3. Какво, според Вас, е мястото на България в съвременния свят?  

Смятам, че България има специално важно място в днешния свят. Тя е перлата на Балканите със своята дълга и славна история и култура. Българите сте хора с прекрасен характер, качества и правно съзнание, а розовите продукти и киселото ви мляко е известно по цял свят. Имате също така голям потенциал в области като зелена енергия и иновации. България твърдо защитава и практикува мултилатерализма във външната си политика, участва активно в разрешаването на актуалните регионални проблеми и в международните дела, където играе все по-важна роля. Страната ви е сред тези, които градят и допринасят за мира и развитието в света. Пожелаваме искрено на България да продължи да се развива и реализира нови постижения. 

4. Ако трябва да рекламирате България пред инвеститори от Вашата страна, кои са петте най-важни предимства, които бихте посочил?

На първо място, като част от Европейския съюз, България е врата към неговия голям пазар, при това с относително висока степен на отвореност към инвестиции от държави извън съюза. Второ, през последните години българската икономика бележи устойчив ръст, валутата е стабилна, а правителството провежда политика за конвертируемост на лева по текущата и капиталовата сметка. Това дава възможност на компании с чужди инвестиции да откриват свободно сметки в чужда валута, която може да се движи свободно към и от страната. Трето, България разполага с относително цялостна законова и регулаторна система, включваща основни граждански, търговски и икономически закони, отнасящи се до инвестициите, както и съответните административно-правна система и система за правно разрешаване на спорове. Четвърто, в България няма особени ограничения пред чужди и местни компании, свързани със сделки по сливане и придобиване. Няма бариери за изтегляне на чужди капитали, както няма и рестрикции за изтегляне на инвестиции и трансфер на оперативните печалби на чуждестранните предприятия. Пето, процентът на използване на земеделска земя и разходите за труд в България са относително ниски, страната разполага с преференциални данъчни политики, сериозно количество IT-специалисти и силно желание да привлече китайски компании да инвестират и работят тук. 

Надяваме се българската страна да продължи да поддържа справедлива и недискриминационна делова среда за китайските компании, така че те да могат да влагат парите си и се развиват в България. 

5. Смятате ли, че България би могла да подобри имиджа си и ако да, бихте ли споделил идея или съвет?

България има добър национален имидж като “страната на розите”, чието розово масло е прочуто в цял свят. Освен това има дълга история, особен статут в славянската култура, колоритен фолклор, богати и разнообразни туристически ресурси, топъл и дружелюбен народ и огромни възможности за инвестиране. Това е моето впечатление за България.   

Националният имидж е най-интуитивният способ да се разкаже на света за спецификите на една страна, които са най-важни за нея и с които тя се гордее най-много. Разбрах, че министерствата на туризма, на културата и на селското стопанство ще сформират съвместна работна група, която да обедини ресурси и усилия за популяризиране на Бранд България. Смятам, че това е много ценен опит, който ще помогне на страната ви да създаде и утвърди по-разпознаваем и самобитен национален образ пред света. В този смисъл, ние приветстваме по-активното участие на България в различни изложения в Китай, за да се подобри разбирането за нея и нейния бранд, както сред китайците, така и по света. 

6. Какви ще бъдат трите най-важни събития, които ще организира посолството до края на годината?

Трите най-важни събития през годината ще бъдат отбелязването онлайн на националния ни празник, 10-ата годишнина на механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и 20-ия конгрес на Китайската комунистическа партия. На 1 октомври се навършват 73 години от създаването на Китайската народна република и ще го отбележим онлайн на страницата на посолството във „Фейсбук“ на 28 септември от 19:00 часа (https://www.facebook.com/chineseembassyinbulgaria). Бъдете с нас и поканете приятели да се включат в честването на един от нашите най-важни празници. Тази година се отбелязва 10-ата годишнина от създаването на механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. За това време той съзря и започна да дава резултати, превръщайки се в ярък пример за междурегионално сътрудничество и многостранност. Другото събитие – 20-ият конгрес на Комунистическата партия на Китай (КПК), е изключително важен вътрешнополитически форум, който ще се проведе в ключов момент, когато поемаме по пътя към всеобхватното изграждане на Китай като модерна социалистическа държава. На конгреса ще бъдат набелязани целите, задачите и политиката на КПК за развитието на страната ни през следващите пет и повече години. Във връзка с тези събития, посолството ни ще организира няколко мероприятия и отново бих искал да поканя всички интересуващи се и желаещи да следят за тях и участват, когато ги обявим. 

7. В каква степен пандемията от Ковид-19 засегна българо-китайските отношения?

За съжаление, пандемията от Ковид-19 продължава с пълна сила по целия свят, възстановяването на икономиките е трудно и неравномерно, натрупаха са различни проблеми и неясноти, и всичко това оказва определено влияние върху икономическия, търговски и човешки обмен между нашите страни. Радващо е обаче, че традиционното приятелство между Китай и България устоява на времето, основата на сътрудничеството ни е стабилна, а икономическите и търговски отношения като цяло показват тенденция към устойчив растеж. През първата половина на 2022 г. общият обем на двустранната търговия между нашите държави е бил 2,14 милиарда долара или ръст от 13,1% в сравнение с предходната година. Вярвам, че с отшумяването на пандемията обменът между хората от двете страни ще навакса пропуснатото и има отмъщаващ растеж. Китай е готов да задълбочава взаимноизгодното сътрудничество с България, да реализира повече съвместни проекти, свързани с благосъстоянието на хората и създава повече блага за народите на нашите две страни.  

8. Какъв съвет бихте дал на българите, които искат да правят бизнес с китайци?

Китай с неговото 1,4-милиардно население представлява огромен пазар. Ние приветстваме инвестициите на чужди компании и вноса на повече висококачествени български продукти. По отношение на законовата база, между Китай и България съществуват множество различия, затова независимо дали става дума за български или китайски компании, ние препоръчваме, че преди те да се ангажират с търговски и бизнес дейности, да се запознаят със законите и правилата на другата страна, да наемат адвокати, счетоводители, консултантски агенции, така че да преминат безпроблемно необходимите процедури и избегнат недоразумения и загуби, заради непознаване на местното законодателство. Същевременно, препоръчваме двете страни да си сътрудничат на базата на принципите за взаимна изгода и взаимна печалба, както и да бъдат инициативни в оказването на необходимата подкрепа на своите партньори, особено такива, които идват за първи път в Европа или правят за първи път бизнес в Китай. И накрая, да проверят дали другата страна има необходимите качества, професионален опит и друга информация, така че да защитят средствата, които смятат да влагат. В това отношение посолството ще продължи да играе активно своята роля на свързващо звено.

9. Разкажете ни за себе си - каква е била професионалната Ви дипломатическа кариера, от колко време сте в България и кои са най-интересните за Вас места или дори ястия в България?

Постъпих на работа в дипломатическата служба преди около четири десетилетия. Освен че работих в китайското външно министерство, бях командирован в Афганистан, Гамбия, Тринидад и Тобаго и Съединените щати. След това бях посланик на Китай в Ямайка (едновременно с това постоянен представител на Китай в Международния орган по морското дъно), а след това в Уругвай. От февруари 2019 г. работя и живея в България - красивата страна на розите. Освен София съм посещавал и някои други региони. Честно казано, не мога да кажа кои места ми харесват най-много, защото харесвам всички места, на които съм бил. На всяко място, където отидох, бях топло посрещнат и бях очарован от богатата култура, красивата природа и много други неща. Особено много ме впечатли гостоприемството на дружелюбния български народ. Що се отнася до местните деликатеси, има толкова много ястия, които харесвам, например шопска салата, шкембе чорба, баница и това са само някои от тях.

10. Ако трябва да опишете България само с три думи, кои биха били те?

Приобщаваща, упорита, амбициозна.

България има дълга и забележителна история и култура, различните етноси тук живеят в хармония, а народът и обществото се отличават с висока степен на толерантност. Това прави България както и отлична туристическа дестинация, така и привлекателно място за инвестиции и закупуване на имоти. В своята история България е преживяла множество страдания и векове на робство, но е успяла да съхрани своя език и писменост, а това е нещо, с което трябва да се гордеете. Това не би било възможно без упоритостта на българския народ – нещо, което можем да видим и днес. Българите също така са много амбициозни. Страната ви участва активно в регионалните и международни дела и има все по-важна роля. Ваши учени, художници и спортисти са известни и ценени в цял свят. Разбира се, три думи са твърде малко, за да мога да опиша българския народ, но може би бих го определил като искрен, дружелюбен и любознателен. Ако трябва да резюмирам отношението си, бих казал, че съм изключително щастлив да имам български приятели.


Suggest To A Friend
  Print