Contact Us  
 начало > новини
Демокрацията е обща ценност на цялото човечество
2023-03-30 16:10

Неотдавна приключиха първите сесии на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП) и на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС). Над 5000 депутати и делегати от цялата страна и всички слоеве на обществото се събраха в Пекин, за да обсъдят основните задачи пред Китай. Сесиите на ОСНП и НК на КНПКС бяха ярко практическо проявление на демокрацията в китайски стил и важен прозорец за останалите държави, през който те да наблюдават как се реализира китайската концепция за народна демокрация в целия процес.  

Демокрацията е обща ценност на цялото човечество и важна идея, към която Комунистическа партия на Китай (КПК) и китайският народ винаги са се придържали, и за такава голяма страна като Китай е ключово какъв път за демократично развитие ще избере. За Китай е важно заимстването и използването на всички полезни достижения на човечество в сферата на политиката, но той никога няма да копира демократични модели на други страни. Същевременно, Китай не се стреми да изнася своя „модел на демокрация“ и няма да приеме опитите на външни сили да променят неговия институционален модел. Ние изграждаме демократичен модел, основан на нашите собствени национални условия, и постигнахме добро взаимодействие между развитието на демокрацията, политическата стабилност и социалния напредък.   

— Народната демокрация в целия процес е обърната с лице към всички хора. Демокрацията в Китай не е демокрация за няколко души и групи по интереси, а демокрация за мнозинството и целия народ. Тя не е формална демокрация, а такава, която действително носи ползи на хората и те се чувстват удовлетворени от нея. Дали дадена форма на демокрация е добра или лоша могат да кажат най-правилно хората, а това в крайна сметка зависи от факта дали те живеят добре. Китай успя да изгради общество със средно ниво на благосъстояние (сяокан), справи се с проблема с абсолютната бедност и обществото върви по пътя към общ просперитет. Китай изгради най-мащабната в света система за социално осигуряване като базова медицинска грижа покрива над 1,3 милиарда души, а основна пенсия за старост получават повече от 1 милиард души. В последните години удовлетвореността на гражданите от работата на правителството е постоянно на нива над 90%, и това е най-верният признак за жизнеността на китайската демокрация.

— Непрекъснато се разширява мащаба на участието нанародната демокрация в целия процес. Хората са политически активни обикновено по време на избори, а между тях интересът им към управлението е слаб. В предизборни кампании те слушат хаотични лозунги и биват ухажвани, а след изборите нямат право на глас и са държани настрана. Този вид демокрация не е истинска. В Китай хората участват в дейности, свързани с управлението на държавата, обществени, икономически и културни инициативи. Те са част от процеса на обсъждане на мнения и предложения както при планиране на националното развитие на висше ниво, така и при въпроси от местно значение. Хората участват в демократични процеси по избор, консултации, вземане на решения, управление и контрол, изказват своето мнение по различни канали като ОСНП и КНПКС, представят исканията си чрез обществени организации, мрежи и други платформи. Китайските граждани участват от началото до края в процеса по вземане на решения от КПК и държавата за това какво и как да се прави. 

— Народната демокрация в целия процес способства за ефективно управление на държавата. Добрата демокрация е мощна сила за национално развитие, затова е абсурдно с „неефективно“ или „нефункциониращо“ управление, с множество вътрешни проблеми, да бъде „глобален модел“ в това отношение. Китайската демокрация интегрира тясно визията на КПК с решимостта на държавата и волята на хората, превръщайки ги в единен организъм от общи цели и съгласувани интереси, формирайки системно преимущество за съчетаването на ресурси за постигане на мащабни задачи, за избягване, свеждане до минимум и ефективно предотвратяване на взаимни обвързаности, сериозни вътрешни търкания и социални сътресения, способствайки ефикасно за освобождаването и развитието на производителните сили на обществото.  

Демокрацията е многообразна и няма един единствен път за постигането ѝ. Някои страни смятат себе си за „водещи в демокрацията“, организират „среща на върха за демокрацията“, прокарвайки изкуствени разделения в света,  квалифицирайки едни режими като „демократични“, а други като „недемократични“, критикувайки демократичните системи на различни държави. Този подход е псевдодемократичен, антидемократичен, и той не носи полза нито за единството и сътрудничеството в рамките на международната общност, нито за световното развитие. 

Причината за пъстротата на човешката политическа организация се крие именно в това, че всяка цивилизация има свои достойнства. На провелия се на 15 март диалог на високо ниво между КПК и световни политически партии, китайският лидер Си Дзинпин представи инициатива за глобална цивилизация, призовавайки за уважение към различните култури, насърчаване на общочовешките ценности, уважение към наследството и приноса на отделните цивилизации и укрепване на междукултурния обмен и сътрудничеството, което привлича широко внимание в света. Сблъсквайки се с многобройни предизвикателства и кризи, отделните страни трябва да изберат форма на демокрация, която отговаря на техния етап на модернизация и отчита техните специфики, да демонстрират взаимно уважение към ценностите и моделите на демокрация, да се ангажират с проучване на националните условия в името на добруването на своите граждани, но и да укрепват обмена и възприемат опит от другите, да бъдат открити, толерантни и работят заедно за напредъка на човешката цивилизация.  


Suggest To A Friend
  Print