Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
Интервю на Н.Пр. г-н Сие Ханшън Извънреден и пълномощен посланик на КНР в РБ за Българската национална телевизия по случай 55 годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и България 30 септември 2004 г.
2004-10-12 00:00

 

1.   Как оценявате отношенията между България и Китай?

 

    Между Китай и България, както и между народите на двете страни съществуват традиционни приятелски отношения. България е една от първите страни в света, които са установили дипломатически отношения с Китайската народна република. През последния повече от половин век, двустранните отношения са устояли на изпитанията на промените в международната обстановка и на изпитанията на времето, като цяло развитието им е стабилно. През последните години отношенията между двете страни се задълбочават все повече и повече, непрекъснато се осъществява размяна на визити на високо равнище, премиерът г-н Джу Жундзи, председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители г-н У Бангуо, председателят на Общокитайския народен политически консуктативен съвет г-н Ли Жуйхуан, вицепремиерът г-жа У И, г-н Ван Джуню - член на Държавния съвет, върховният прокурор г-н Дзя Чунван и др. осъществиха успешни посещения в България, визитите в Китай на председателя на Народното съпрание на България проф. Герждиков, вицепремиера г-н Василев, министъра на външните работи г-н Паси, главния прокурор г-н Филчев и др. също постигнаха големи успехи. Размяната на визити на високо равнище между двете страни допринесе за задълбочаването на взаимното опознаване и взаимното политическо доверие, даде силен тласък на обмена и сътрудничеството във всички области между двете страни. Сътрудничеството в областта на културата, образованието, науката и техниката и др. сфери става все по-активно и дава добри резултати, особено голям напредък бе постигнат в търговско-икономическото сътрудничество, двустранната търговия превъзмогна спада през 90-те години, обемът на двустранната търговия се увеличава с всяка изминала година, през миналата година достигна 225 млн щатски долара, увеличението е с 89.1% спрямо по-миналата година, което е историческо ниво; в областта на културата, бяха организирани вече две издания на Дните на китайската култура в България, за първи път от 90-те години досега големи художествени състави изнесоха представления в България, българската страна също ще огранизира за първи път Дни на българската култура в Китай. Двете страни поддържат изключително добро сътрудничество и в рамките на ООН и други международни организации. Китайската страна изразява своето задоволство от стабилното и крепко развитие на китайско-българските отношения.

 

2. Как ще обележи Китай годишнината от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни?

 

55-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между Китай и България има огромно значение. За да отбележи подобаващо 55-та годишнина, китайската страна ще публикува резюме на поздравителните  телеграми на лидерите на двете страни в деня на годишнината, ще издаде сборник с важни за двустранните отношения документи и др. Посолството на Китайската народна република в България вече организира Дните на китайската култура, в които бяха включени изложба на китайска писменост, изложба на културата на националността Наси, изложба на китайско приложно изкуство, Седмица на китайското кино и др., помогна за изнасянето на спектакли в България на големи китайски художествени ансамбли, в момента посолството организира викторина за Китай, прием по случай 55-та годишнина от установяването на дипломатически отношения и др. мероприятия.

 

3. Китай е най-големият търговски партньор на България от цяла Азия, за наше съжаление обаче наблюдаваме повече износ, отколкото внос, търговското салдо е отрицателно. Има ли възможност да се постигне баланс в тази област и как?

 

Действително в китайско-българската търговия се наблюдава дисбаланс. Но, просто казано, тенденцията към пасивен баланс в китайско-българската търговия не е точно определение. Например, през миналата година общият обем на търговията се увеличи с 89.1%, но износът на България за Китай се е увеличил с 173.5%, а износът на Китай за България се е увеличил само с 70.6%. Износът на България за Китай се е увеличил с повече от 100%, китайската страна не се стреми към положително салдо в търговията с България. Китайският пазар е отворен за България, приветства и насърчава българския износ на първокачествени продукти за Китай.

Днес и китайската, и българската страна забелязават потенциала на нашето сътрудничество в областта на инвестициите. Китай вече е определил България като една от приоритетните точки за влагане на китайски ивестиции, насърчава китайските предприемачи да инвестират в България. Днес някои мощни китайски компании, като Шанхай Гуандиен (SVA), Чунцин Лифан и др. вече влагат в България инвестиции за изграждането на предприятия. Освен това, Хуа Уей (Huawei Technologies), Джун Син (ZTE), Джунсин (CITIC) и др. големи китайски компании в момента участват в търгове за осъвременяването на мрежата на БТК, за участие в третия етап от изграждането на софийското метро, за доставка на дизелови и електрически мотриси и др. големи търгове. Влагането на китайски инвестиции в България е вече нова тенденция в развитието на двустраните търговско-икономически връзки. Изпълнен съм с увереност за перспективите пред двустранните търговско-икономически отношения.

 

4. Големият китайски пазар привлича много държави. Кои български стоки според Вас ще са конкурентноспособни на него?

 

Китайското население наброява 1.3 млрд души, икономиката се развива с голяма скорост, пазарът е огромен. От тази година Китай ще внася от всяка точка на света стоки и оборудване на стойност  над 500 млрд щатски долара годишно. Надяваме се, че все повече български предприемачи ще установят преки контакти и сътрудничество с китайските си колеги, че ще засилят проучването на китайския пазар, непрекъснато ще търсят възможности. Същевременно, конкуренцията на китайския пазар е наистина ожесточена. Приветстваме все повече български предприятия, възползвайки се от предимството си в цените и качеството на своите продукти, гаранционното обслужване и др., да участват в пазарната конкуренция и изграждането на икономиката в Китай. Вярвам, че българските продукти ще намерят заслуженото си място на китайския пазар. Например, аз и моите колеги много харесваме българското вино и кисело мляко. А българското розово масло е световно известно.

 

5. Вие сте специалист по финанси, какво според Вас трябва да направи България, за да привлече повече китайски инвестиции?

 

Общо взето, това зависи от общите усилия на правителствата, медиите и предприемачите в двете страни. Правителството трябва непрекъснато да усъвършенства инвестиционния климат, медиите трябва да дават по-голяма гласност и повече информация за условията и възможностите, които пазарите на двете страни предоставят, а предприемачите трябва да разполагат с канали за свободна обмяна на информация помежду си и начини за осъществяване на делово сътрудничество.

   Днес, въпреки че китайско-българското търговско-икономическо сътрудничество се развива сравнително бързо, тепърва се правят първите крачки в инвестиционното сътрудничесво, но между китайския и българския бизнес все още липсва ефективен начин за връзка, информацията не тече съвсем безпрепятствено, освен това, съществува и голяма разлика в пазарните условия. Смятам, че предприемачите от двете страни трябва да задълбочат взаимното си опознаване и да заздравят връзките помежду си, да намерят нови начини за сътрудничество. Същевременно, тези китайски предприемачи, които изпитват интерес към инвестирането в България, се надяват да им бъде осигурено по-ефективно обслужване от страна на съответните български институции, да им бъдат предоставени  необходимата помощ и улеснения, за да не се превръщат неикономически фактори в пречка пред двустранното инвестиционно сътрудничество.

 

 

Suggest To A Friend
  Print