Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО на вицепремиера и министър на икономиката ЛИДИЯ ШУЛЕВА пред участниците в бизнес форума "България – Китай" 17 септември 2004 г., 15.00 часа, х-л "Шератон", зала "Средец"
2004-10-13 00:00

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

       Когато идвах насам си спомних една стара китайска поговорка – "Загубено злато може да се намери, загубено време – никога". Затова първо искам да поздравя всички участници в днешния форум. Това че сме тук заедно е най-доброто доказателство за желанието ни да изпълним времето си с все по-интензивни контакти и все повече работа, полезни за нашите две страни.

       Искам също да благодаря на посолството и търговско-икономическата служба на Китай у нас и на групата за приятелство България – Китай към българския парламент, с чиято активна подкрепа организирахме днешната ни среща. Вярвам, че тя ще ви помогне да се запознаете с тенденциите в китайската икономика, с добрите примери и перспективите на двустранните ни отношения. И не на последно място с неизползваните възможности в областта на инвестициите, търговията, бизнес контактите. Очаквам също да чуем и вашите идеи и виждания за бъдещо сътрудничество между българския и китайския бизнес.

       Китайската народна република е един от най-важните и основни търговски партньори на България в Азия и икономическите данни категорично го доказват. През последните две години нивото на двустранната търговия и на българския износ за Китай достигнаха рекордни нива. За 2003 година, например, общият стокообмен между двете страни е близо три пъти и половина по-голям от този през 2001 година. Данните за шестмесечието на тази година също са добри. Сравнен със същия период на миналата година стокообменът е нараснал с 60 на сто, макар че българският износ за Китай бележи лек спад. Първите смесени предприятия са вече факт.

       Всичко това говори най-малко за две неща. От една страна – икономическите отношения между България и Китай набират скорост. От друга страна – и българският, и китайският бизнес има какво още да направят, за да засилят контактите помежду си и открият нови форми на сътрудничество.

А възможностите за такова сътрудничество са практически неограничени – и за инвестиции и създаване на смесени дружества в България, и за откриване на достойно място на българските стоки на необятния китайски пазар. Добрите примери са вече налице и сами ще имате възможност да чуете представители на китайски компании, които работят у нас.

Кои според нас са перспективните направления за сътрудничество между България и Китай? Без да претендирам за изчерпателност ще посоча:

Първо – Изграждане на смесени предприятия в областта на електрониката, информационните технологии, телекомуникациите, електротехниката, текстилната индустрия;

Второ – осъществяване на съвместни проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката – строителство на пътища, пристанища, малки ВЕЦ;

Трето – увеличаване на износа на български стоки, към които Китай проявява интерес – това са продукти от мед /ел. проводници/ и желязо, етерични масла, български вина и др.

Вярвам, че на днешния форум представителите на българския и китайския бизнес ще посочат още много и различни идеи и сфери от взаимен интерес. Бих желала да ви уверя, че българското правителство ще продължи да подкрепя всички проекти и инициативи, които са в интерес на нашите две страни.

С интерес ще посрещна вашите конкретни предложения и идеи, които бих могла да обсъдя по време на предстоящото ми официално посещение в Китай през октомври.

И накрая – убедена съм, че точно вие – представителите на бизнеса, сте хората, които с енергия и постоянство тласкате напред двустранните ни икономически отношения.

Пожелавам ви приятна и ползотворна работа!

Благодаря ви за вниманието!

 

 

Suggest To A Friend
  Print