Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
Приветствено слово на г-н Сие Ханшън, посланик на Китай в България, пред участниците в бизнес форума "България – Китай" /17 сеп. 2004 г./
2004-10-14 00:00

 

     

      УВАЖАЕМА Г-ЖО ШУЛЕВА,

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

      Настоящият бизнес форум се организира съвместно от Министерство на икономиката на България, посолството на Китай в България и парламентарната група за приятелство "България-Китай". Позволете ми от името на посолството на Китай в България и от свое име да приветствам с добре дошли всички участници в днешния форум.

      Г-жа Шулева, заместник министър председател на България присъства лично на този форум и представлявайки правителството на България произнесе задълбочено и съдържателно слово, което показва нейната активна позиция по отношение развитието на връзките между България и Китай, и особено що се касае търговско-икономическите връзки между двете страни.

       Освен това днешният форум получи подкрепата на Министерство на външните работи на България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Комисията за насърчаване на търговията и известни китайски фирми, работещи в България, за което бих искал да изразя най-сърдечна благодарност.

       Българо-китайските търговско-икономически отношения имат богата и дълга история. Правителствените ръководители на двете страни придават изключителна важност и силна подкрепа на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. След като през 2000 година китайският премиер г-н Джу Жундзи посети България, през 2002 година визити си размениха заместник министър-председателят на България г-н Николай Василев и заместник министър-председателят на Китай г-н У И, а през 2003 година в София се проведе десетата сесия на смесената българо-китайска правителствена комисия за икономика и търговия. По време на заседанието ръководителите от двете страни постигнаха широк консенсус по въпросите за двустранното търговско-икономическо сътрудничество, определиха цел и насока за по-нататъшното развитие на това сътрудничество. Министър Шулева ще посети Китай начело на голяма правителствена търговско-икономическа делегация, по време на посещението в Пекин ще бъде проведена единадесетата сесия на смесената българо-китайска правителствена комисия за икономика и търговия. Освен това в Пекин, Шанхай и Хонгконг ще бъдат проведени общо три бизнес форума по въпросите на икономиката и търговията. Вярвам, че посещението на министър Шулева ще даде своя принос за развитието на двустранните търговско-икономически отношения.

       Китайското правителство разглежда България като една от стратегически важните страни за по-нататъшни инвестиции. Това, че днес тук са се събрали представители на китайски компании, които имат интерес от сътрудничество с български партньори, доказва този факт. Тези компании работят в областта на информационните технологии, електрониката, инвестиционната дейност, леката промишленост, машиностроенето и други отрасли, те са едни от най-изявените представители на тези отрасли в Китай и вече са завоювали международно признание. Това са например компаниите "Shanghai Guandian", "Lewee electric appliances", "CITIC International", "ZTE", "Huawei Technologies" и др. Провеждането на днешния бизнес форум има за цел да изгради една платформа за установяване на директни контакти между фирми от двете страни, за да се стимулира общуването и да се създаде един механизъм за обмяна на информация между двете страни. Надявам се, че този форум ще постигне удовлетворяващи и двете страни резултати, които безспорно ще се отразят благоприятно върху бъдещото разширяване на търговско-икономическите връзки между двете страни.

       С удоволствие наблюдавам, че през последните няколко години българската икономика отбелязва стабилен растеж и непрекъснато се подобрява инвестиционния климат. Това създава добри предпоставки за разгръщане на инвестиционна дейност и сътрудничество на китайските компании в България.  България ще стане член на Европейския съюз през 2007 година, поради което своевременното навлизане на китайските компании на българския пазар означава навлизане на огромния европейски пазар. Ние ще насърчаваме все повече мощни китайски компании да инвестират в България и да създават свои структури. Едновременно с това приветстваме и  български компании да участват в конкуренцията на китайския пазар. Както всички знаем, в китай има 1,3 млрд. потребители, от тази година и занапред всяка година в страната ще се внасят стоки и оборудване за над 500 млрд. щ.д. Капацитетът на китайския пазар е огромен. Надявам се, че българските предприемачи, включително и присъстващите на днешния форум, опирайки се на преимуществата в цената, качеството и гаранционното обслужване на своите стоки, ще успеят да осигурят достъпа на все повече български стоки до китайския пазар.

Използвам възможността още веднъж да изразя благодарност на министър Шулева и на модератора на днешния форум г-н Стоилов за усилията, които полагат за развитието на отношенията мужду нашите две страни и особено за развитието на двустранните търговско-икономически отношения. 

Желая успех на днешния форум!

Желая успех и на предстоящото посещение на заместник министър-председателя на България г-жа Лидия Шулева в Китай! 

Благодаря за вниманието!  

 

 

Suggest To A Friend
  Print