Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
Интервю на Н. Пр. Г-н Джан Вансюе пред в. Дума
2008-05-07 20:54
 

        1. Ваше превъзходителство, през есента  ще се навършат 59 години от установяването на дипломатическите и приятелски отношения между Китай и България. Как бихте характеризирали двустранните взаимоотношения след началото на демократичните промени в Източна Европа?

 

        България е втората страна в света, признала КНР, и е страна, която винаги се  е  придържала към принципната си позиция за „един Китай" по отношение на Тайванския въпрос, засягащ суверенитета и териториалната цялост на КНР, което високо оценяваме. През изминалия половин век, опознаването между двата ни народа непрекъснато се задълбочава и се е превърнало в дълбого традиционно приятелство. Следващата година ще отбележи 60-та годишнина от създаването на дипломатическите отношения между Китай и България. Тогава заедно с българската страна ще проведем редица тържествени мероприятия.

        След промените през 1989г. в югоизточната Европа, традиционните приятелски отношения между двете страни се развиват стабилно напред въз основа на приципите на взаимно уважение, равенство и взаимна полза, ненамеса във вътрешните работи и др., надминавайки идеологическите различия, както и различия в ценностите. посещения на високо ниво се реализират едно след друго, както и  делегации и персонал на различни нива. Двустранните ни отношения вече са навлезли в етап на всестранното сътрудничество и партньорство.

 

        2. Как виждате по-нататъшното развитие и задълбочаване на нашите взаимоотношения след реалното присъединяване на България към страните от Европейския съюз?

 

        Най-напред бих искал да поздравя България за членството й в ЕС от 1 януари 2007г., което означава, че развитието на България вече е навлязло в един нов исторически етап. Китай и ЕС са две важни световни сили, които се намират в ключов период на своето развитие. Понастоящем, отношения между Китай и ЕС като цяло развиват добре. Често се разменят посещения на високо ниво, задълбочават се политическият диалог и консултации,  замножават се стратегическите консенсуси. Сътрудничество между Китай и ЕС в науката, технологията, защитата на околната среда, социалнното осигуряване и други области стават все по-задълбочени. Активни са и човешките контакти. Миналата година стокообменът между Китай и ЕС възлезе на 350 милр. Китайското правителство винаги гледа и развива отношенията си с ЕС от стратегическа височина и дългосрочна гледна точка, като подкрепява европейската интеграция, приветства по-конструктивната роля на ЕС в международните дейности.

        България традиционно е в приятелски отношения с Китай, както е един и добър приятел и партньор на Китай в ЕС. Членството на България в ЕС създава ново пространство и платформа за сътрудничество между нашите две страни. Отчитайки голямо значение на вашата роля в ЕС, китайската страна иска да придвижи развитието на китайско-българските отношения и всестранното стратегическо партньорство между Китай и ЕС, въз основа на взаимно уважение и  полза.

 

        3. Не е тайна, че прословутото трудолюбие на китайския народ винаги е било високо оценявано от нашата общественост. Какво подтикна китайския народ така уверено да повярва в собствените си сили и да постави началото на епохален просперитет?

 

        Известно е, че Китай е страна с древна цивилизация. 5000 годишната му  история не само е създала бляскавата култура, но и е подхранила поколение след поколение устойчив на трудности и трудолюбив китайски народ. Древните китайски философи, като Конфуций и Лаоций са ни оставили богати и безценни културни наследства. Идеите им са  популярни в днешния свят.  Китайският народ е миролюбив. Китай неотклонно ще следва пътя на мирно развитие, и е една устойчива сила, опазваща световния мир. Китайският народ е намерил път за изграждане на социализма с китайска специфика, под ръководството на Китайската комунистическа партия, обединявайки Марксизма с действителността на Китай и политиката на реформа и отваряне към света. Идните 5 години ще бъдат ключов период за всестранното изграждане на заможно общество в Китай, каквито и да бъдат трудности, китайският народ както винаги ще се придържи към концепцията на научно развитие, ще върви по пътя на мирното развитие, и ще посрещне предизвикателствата със смелост и мъдрост, за да създаде едно по-блестящо бъдеще.

 

        4. У нас е добре известно каква е позицията на КНР към Косово. Но как според Вас навлизането на подобна тенденция в практиката на международните отношения би могло да бъде избягната?

 

        Решаването на косовския въпрос се касае до мира и стабилността на балканския район, както и основните приципи на международните отношения и авторитета и ролята на Съвета на сигурност на ООН. Китайската страна смята, че най-добрият начин за решаването на косовския въпрос е постигането на план чрез преговори, който е приемлив и за сръбската страна, и за косовската страна.

 

        5. Глобализацията в съвременния свят е понятие, което постепенно обхваща всички страни по света. В чисто човешки план какво трябва да се направи според вас, за да стане този свят наистина по-мирен и щедър към всички хора на земята?

 

        Наред с непрекъснатото развитие на икономическата глобализация, светът изтърпя задълбочени промени. Радвайки се от шансовете за развитие, създадени от икономическата глобализация, страните срещат редица проблеми и предизвикателства. Смятаме, че народите в света трябва да полагат общи усилия, за да се справят с различни предизвикателства. В този процес всички страни трябва да спазват духа и принципите на Хартата на ООН, както и международното право и общоприетите  международни норми,  да развиват демокрацията, хармонията, съдействието, и общия просперитет по линията на международните отношения. В политиката всички страни трябва да се уважават взаимно и да провеждат консултации на равнопоставни принципи, в общото начинание да се насърчи демокрацията в международните отношения. В икономиката трябва да си сътрудничат взаимно, да черпят опит от силните черти на другите и да работят заедно за напредъка на икономическата глобализация в посока на балансирано развитие, взаимни ползи и изгода за всички. В културно отношение трябва да се учат една от друга в духа на търсенето на общ език, въпреки различията си, да уважават разнообразието на света и да полагат общи усилия за напредъка на човешката цивилизация. В сферата на безопасността трябва да си имат доверие, за да задълбочат сътрудничеството, да разрешават международните спорове с мирни средства, а не с война, и да работят заедно за опазването на мира и стабилността в света. По отношение на опазването на околната среда трябва да си помагат и сътрудничат в усилията за опазването на природата и да се грижат добре за Земята-единствения общ дом на всички хора.

        В това отношение, Китай ще провежда както винаги политиката за отваряне към света, взаимна изгода и общ просперитет, ще насърчава общото развитие на региона и света със своето развитие, ще подкрепи международното общество да помогне на развиващите се страни да повишат способностите си за самостоятелно развитие, да засилят стратегическия диалог с развитите страни, активно да участват в международните дейности, както и да  поемат съответните международни задължения , да играят конструктивната роля, и да придвижат международния ред към по-справедлива и разумна посока, която ще е в полза на световния мир, както и  развитието на всяка страна и всяка нация.

 

        6. Ваше превъзходителство, през последните 10 - 15 години все по-често се промъкват мнения, предричащи края на ООН. Не смятате ли, че подобна тенденция би могла да се тълкува като опит ролята на световната организация да бъде принизена? Как виждате ролята на КНР в противопоставянето на подобна перспектива?

   

        ООН преживява различни трудности и събития през тези 60 години след нейното създаване на 24 октомври 1945 г. и играе несменяема роля при опазването на световния мир и насърчаването на икономическо и социално развитие. С други думи, дейността на ООН повлиява работата и живота на всеки гражданин на земята. Трудно е да се представи един свят без ООН. Благодарение на огромния принос на ООН в различните области, 5 пъти бяха връчени Нобеловата награда за мир на органите на ООН, 6 пъти на отличници-служители на ООН.

        Затова смятаме, че статутът и ролята на ООН не бива да се отслабнат, а напротив, трябва да бъдат засилени. Представителността и авторитетът на ООН в никакъв случай не трябва да бъдат разклатени, а духът и принципите на Хартата на международната организация трябва да бъдат защитени. Разбира се, ООН трябва да се развива заедно с епохата,   да проведе необходимите и рационални реформи, да укрепи авторитета си,и да повиши ефективността на работата, с цел по-доброто изпълнение на своите мисии, възложени от Хартата си. Понастоящем, реформите на ООН вече са  постигнали определени успехи. На следващия етап, ООН трябва да акцентрира реформите си  в областта на развитието, което представлява най-голямата загриженост на широк кръг развиващи се страни, особено на тези средни и малки страни, чиято загриженост заслужава голямо внимание и грижи.

 

        7. Какво е вашето лично мнение за възможните пътища и механизми, които ще задълбочат още повече контактите между нашите народи?

 

        През последните години сътрудничеството и контакти между нашите два народа стават все по тесни и отбелязват големи успехи. Миналата година България се присъедини към системата ADS и стана туристическа дестинация на китайските туристически групи, което откри нов канал за взаимното опознаване на двата народа. Убеден съм, че в недалечното бъдеще, все повече китайски туристи ще дойдат в България на екскурзия и отдих. България влезе в един нов етап на развитие след членството си в ЕС. В контекст на това, смятам че, между нашите две страни съществуват голям потенциал и пространство за сътрудничеството ни в търговско-икономическата, научно-технологическата, културната, образователната, медийната, спортната и др. области, както и сътрудничеството на местно ниво. Правителствата ни трябва да насърчат засилването на  човешките контакти между  двете страни, да  задълбочат взаимното опознаване,  да разширят сътрудничество, както и да стимулират общото развитие.

 

        8.  Китай е древна и велика страна, с огромен  човешки потенциал. А какво е вашето впечатление от България и нейният народ?

 

        След провеждането на политиката на отварянето към света и реформата, социално-икономическото развитие на Китай бележи висок ръст, непрекъснато се повиши жизнения стандарт на народа. Същевременно Китай е все още развиваща се страна. Миналата година БВП на Китай  се намери на 4-то място в света, но заради прекалената многолюдност, БВП на глава от населението беше само 2460 долара, който се нареди много назад в световната класация. Голямото население и богатите човешки ресурси повишават конкурентната способност на нашите стоки на международния пазар, но от друга страна, природните ресурси на глава от населението са малко. Заради всичко това, развитието на Китай не може да бъде за сметка на  екстензивното консумиране на енергията.  Как да се реши недостигът на енергийните ресурси е едно от най-сериозните предизвикателства  за нашето бъдещо развитие.

        Като един дипломат, който е следвал и работел за десетини години в България, обичам България и българския народ от все сърце. Аз лично съм посетил много места в България, богатите исторически паметници и забележителности, като Рилският манастир и Мадарският конник и др. ми направиха дълбоко впечатление. България е страна с дълга история и богата култура в Европа. В историята й са се появили много народни герои, поети-патриоти, видни писатели и други велики личности. Българският народ е миролюбив, трудолюбив и мъдър, който със свои ръце е преврънал родината си в страна на розите, която се уважава от всичиките останали народи. Въпреки че, България е с малък площ и малко население, но през 2007г. БВП на глава от населението на страната надмина 5000 долара, който се равна на два пъти от това на Китай. Убеден съм, че миролюбивият, трудолюбив, мъдър и гостоприемен български народ ще има по-блестящо бъдеще.  

 

        9.      За случилото се в Тибет

 

        Относно скоро случилото се в гр. Лахса, бих искал да отбележа, че събитието на 14 март в Лахса в никакъв случай не е така нареченото от сепаратистката клика  на Далай "Мирна демонстрация", „Ненасилствени дейности",  а е напълно сериозно насилствени действия, по време на които малцина хора извършваха побоища, разбивания, разграбвания, палежи и други престъпни дейности.  По време на размириците, разбойниците са убили по изключително жесток начин 18 невинни граждани, сред които и дете не навършило дори и една година. Освен тези убити, 382 невинни граждани са ранени, сред които 58 са тежко ранени. Над 300 заведения са запалени от разбойниците, 7 училища, 5 болници, 98 магазина, 120 жилищни къщи са изгорени. Престъпните действия на разбойниците създадоха огромни щети на имуществото и живота на народа. Директните икономически щети възлизаха на 250 милиони китайски йена. Нито едно отговорно правителство в света не може да стои настрани към тези престъпни дейности. Компетентните органи на местното правителство на Тибетския автономен район са взели необходимите мерки според закона. По време на изпълнение на своите задачи, правозащитните органи проявяват голяма сдържаност, действат законно и цивилизовано, не са използвани никакви смъртноносни оръжия. Именно заради това, 242 правозащитници са ранени, 23 от тях са тежко ранени, един е убит, и взетите мерки с цел защитаване на обществения ред и сигурност на имуществото и живота на народа, са сърдечно подкрепени и приветствени от хората от различни етнически групи в Тибет.

        Достатъчни доказателства показват, че размириците в Лахса са организирани и предварително замислени и подстрекавани от сепаратистката клика на Далай, и са част от така наречената от кликата на Далай  "Великото въстание на тибетския народ". Всъщност още през януари тази година кликата на Далай лансира "великото въстание на тибетския народ"  и чрез това да разруши стабилността на тибетския район, да оказва натиск върху централното правителство, възползвайки Пекинската олимпиада за постигането на зловещите си цели за отцепването на Тибет от Китай.  Съответните органи за обществената сигурност в Тибет са заловили редица заподозрени лица, които са имали тесни връзки с кликата на Далай в чужбина и са участвали в организирането и замислянето на размириците в Лахса. И в Китай е открита организационната мрежа на "Министерството на сигурността" на далайската клика. 

        Китай се нуждае от мирното развитие, нуждае се и от обществената стабилност и хармония. Тези престъпни действия: побоища, разграбвания и палежи на сепаратистките сили са сериозно нарушили китайските закони и са в разрез на интересите и желанието на китайския народ. Заговорът на Далайската клика да създава размирици, да попречи на пекинската олимпиада, да окаже натиск върху китайското правителство, да отцепи Китай,е обречен на провал. 

        През август т.г. в Пекин ще се проведат 29-те олимпийски игри, в които България ще вземе пълно участие. БНТ ще предава игрите на живо. Игрите ще бъдат  една отлична възможност за задълбочаване на взаимнното опознаване между двата ни народа. Смятаме, че игрите са тържество не само за китайския народ, но и за народите от целия свят. Успешното провеждане на пекинската олимпиада ще допринесе значително за световния мир, развитието и напредъка, което никакви сили не могат да възпятстват. Китайският народ е уверен, че с подкрепа на народите от целия свят, ще организира едни специфични и висококачествени спортни тържества.

 

Suggest To A Friend
  Print