Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
ИНТЕРВЮ на Н. Пр. Г-н Джан Вансюе пред вестниците „МИСЪЛ" и „ЖАРАВА"
2008-08-18 21:00
  

        1. На 12 май т. г. опустошително земетресение с магнитуд 8-ма степен по скалата на Рихтер разтърси окръг Вънчуан в китайската провинция Съчуан. Това е най-опустошителното и широкомащабно земетресение от създаването на КНР през 1949 година насам. До момента от земетресението в този окръг са пострадали 69 222 души, ранените са 374 638, изчезналите са 18 176 души, повече от 10 милиона души са останали без дом, а площта, засегната от тежкото бедствие, възлиза на 100 000 кв. км. Заместник-управителят на провинция Съчуан Хуан Сяосян тези дни заяви, че по предварителни изчисления преките икономически щети, нанесени от земетресението, могат да надхвърлят 1000 милиарда юана (около 92,4 милиарда евро).

        Изправено пред внезапното природно бедствие, китайското правителство предприе бързи действия. Президентът Ху Дзинтао незабавно даде важни инструкции, изисквайки възможно най-бързо спасяване на ранените. А само след 2 часа премиерът Вън Дзябао лично пристигна в засегнатите райони, за да посети пострадалите хора и да ръководи спасителните операции. Държавният съвет също незабавно създаде Главен щаб за борба срещу последиците от земетресението и за ръководство на спасителните работи. Само за един ден китайското правителство събра 20 000 войници и ги изпрати на първата линия на фронта на спасителните работи, а от Народноосвободителната армия и въоръжените полицейски части изпратиха общо 100 000 души, както и 148 самолета различен тип, изиграли важна роля в спасителните работи. Китайското държавно сеизмично бюро, Министерството на обществената безопасност, Министерството по гражданските дела, китайският Червен кръст, както и много други ведомства, незабавно задвижиха механизмите, прилагани при извънредни ситуации, хвърляйки всички сили в борбата срещу щетите от земетресението и в спасителните работи, както и за обявяване по възможност най-бързо на най-новата информация – открита и прозрачна - за бедствието и спасителните работи.

        След земетресението в окръг Вънчуан, провинция Съчуан, международната общност предложи на Китай помощ в човешка сила, материални ресурси, парична и морална подкрепа. Вашите ръководители веднага изпратиха съболезнователни телеграми до китайските ръководители. Доста много обикновени български граждани идваха в посолството да изкажат своите съболезнования и по собствена инициатива даряваха пари в подкрепа на китайския народ за спасителни и възстановителни работи. По покана на Вашето правителство близо 50 деца от засегнатите райони идват в България на санаториално лечение. Истинското приятелство проличава по време на трудности. Всички тези съболезнования и помощи от страна на правителствата и народите на различни държави са демонстрация на приятелските чувства към китайския народ и благородния дух на хуманизма. Това се отнася и за България. На китайското правителство са били предоставени помощ и подкрепа в борбата срещу щетите от земетресението и в спасителните работи, за което ние благодарим от сърце.

        В момента успешно вървят възстановителните и реконструкционни работи. Предстоят изключително тежки и мащабни задачи. В Главния щаб за борба срещу щетите от земетресението и за спасителните работи към Държавния съвет вече са проведени 23 заседания, свързани с разгръщането на възстановителните и реконструкционните дейности. След земетресението в окръг Вънчуан държавата осъществи тримесечна политика за спасяване и подпомагане на засегнатите от бедствието и изпитващи финансови трудности хора. От тази политика са се възползвали 8,82 милиона души, които са загубили домовете си, средствата си за производство и източниците си на доходи, както и 261 000 самотни сираци, старци и пострадали хора. Тази политика изигра важна роля за решаване на основни битови проблеми на засегнатите хора, за намаляване на напрежението сред тях след претърпяното бедствие, за създаване на увереност, че ще възстановят домовете си, както и за стабилизиране на обществения ред в засегнатите райони. По предварителен план производството и животът в голяма част от тези райони ще бъдат възстановени и нормализирани до септември, когато изтича срокът на тримесечната помощна политика. Но в някои сериозно пострадали райони може би още ще има хора, чийто живот продължава да е дестабилизиран и съществуват много трудности. Затова след изтичането на тримесечния срок на действие на временната политика за подпомагане правителството ще продължи да оказва допълнителна помощ на самотните сираци, старци и инвалиди, както и на семействата, чиито членове са загинали, изчезнали или са сериозно ранени при бедствието.

        Държавният съвет последователно обнародва „Регламент за възстановяване и реконструкция след земетресението в окръг Вънчуан" и „Указания за успешни възстановителни и реконструкционни работи след земетресението в окръг Вънчуан".

        Регламентът обхваща възстановителните и реконструкционни дейности в рамките на закона, определя конкретните отговорности на властите на разбични нива в тези мероприятия. Указанието пък сочи, че трябва да се следва концепцията на научното развитие, основното да бъде човекът, да се пази и зачитава природната среда и да се спазват законите на науката. Да се даде предимство във възстановяването на битовите условия, като жилища за хората и обществени институции за обслужване, като училища и болници. Да се ускори възстановяването на земеделското, лесовъдното и животновъдното производство. Да се възстановят и реконструират транспортните, съобщителните, пригационните, енергийните и други инфраструктури. Да се възобновят функциите на пазарната и обслужващите системи. Да се създаде и усъвършенства системата против бедствия. Да се засили екологичната защита и възстановяването на околната среда. Като разчитаме на собствените си сили, да се борим упорито с трудностите под ръководството на властите на различни нива, държавните служители и народът да изиграят основна роля, с всемерната подкрепа на правителството на държавно и местно равнище и на всички слоеве на обществото да планираме, организираме и изпълняваме работата самоотвержено, за да може час по-скоро да се възстановят разрушените домове.

 

        2. Антияпонската война от 1937 година до 1945 година е велика осемгодишна националнореволюционна война против агресията на японските империалисти, тя е първа пълна победа на националноосвободителната война на китайския народ против чуждо нашествие от сто години насам, а така също е важна част от Втората световна война. Победата на антияпонската война има велико историческо значение. Първо, тя защити националната независимост и суверенитет, както и териториалната цялост на Китай. Второ, тя беше голям исторически принос за победата на световната антифашистка война. Трето, тя е повратна точка в съдбата на китайския народ от бедност към просперитет и е поставила основа за постигането на национална независимост и освобождаване, както и за създаването на нов Китай под ръководството на ККП. Четвърто, в тази война невиждано се повиши националният дух на патриотизъм. Пето, тя даде пример за другите подтиснати народи да завоюват свободата и независимостта си, а така също беше силен тласък на националноосвободителните движения.

        След победата в антияпонската война на китайския народ предстоят две съдби, които сериозно си противоречат. ККП, която представлява желанията и надеждите на китайските народни маси, предложи линията на „мир, демокрация и единство", с цел създаването на нов Китай по мирен път. Но Националистическата партия (Гуоминдан), представител на едрите земевладелци и капиталисти, отстояваше политика на диктатура и гражданска война, възнамеряваше да запази своето реакционно господство в Китай и през юни 1946 година разгърна нашироко гражданска война. Но след близо четиригодишна упорита борба китайският народ освободи по-голяма част от китайската територия, освен Тайван и някои други острови, завоюва победа в народноосвободителната война под ръководството на ККП. Това символизира края на срамната история на над стогодишно чуждо господство и властване над китайския народ, както и края на полуколониалното, полуфеодално положение на китайското общество. Това символизира също успешното съчетаване на марксизма, идеите на Мао Дзъдун и конкретната практика на китайската революция, което до голяма степен обогати и разви марксизма. Тази победа постави основите за създаване на нов Китай, разкри една нова епоха на преход от новодемократизъм към социализъм, тя става историческа повратна точка към възраждане на китайския народ.

 

        3. От началото на 30-те години на ХХ век японските милитаристични сили започнаха широкомащабна агресивна война срещу Китай, което струва на армията и населението над 35 милиона убити и ранени и нанесе на икономиката щети, възлизащи на повече от 600 милиарда щатски долара. Тази война причини тежки страдания не само на китайския, но и на японския народ.

        Изстрадалият от трагедията на войната китайски народ все повече цени развитието в обстановка на мир и стабилност. Ние поддържаме идеята, че хората от всички страни трябва да се обединят и да се борят за изграждането на хармоничен свят с траен мир и общ просперитет. За целта всички страни трябва да спазват основните положения и принципите на Хартата на Обединените нации, да съблюдават международните закони и да следват възприетите норми за международни взаимоотношения, да стимулират демокрацията, хармонията, сътрудничеството и печелившите за всички решения в международните отношения. Каквито и промени да настъпват на международния хоризонт, Китай и китайският народ неотклонно ще следват пътя на мирно развитие. Решени сме да отстояваме и провеждаме мирна външна политика и отношения на независимост и самостоятелност, защитаваме държавния суверенитет, сигурност, изгода, строго спазваме основните положения във външната политика – отстояване на световния мир, стимулиране на съвместното развитие. Поддържаме принципа, че всички страни – големи и малки, силни и слаби, богати и бедни – са равни. Уважаваме правото на народите от всички страни самостоятелно да избират своя път на развитие. Никога няма да се намесим във вътрешните работи на друга страна, нито ще налагаме своята воля. Китай работи за мирно уреждане на международните конфликти и наболели проблеми, насърчава международното и регионалното сътрудничество за сигурност и се противопоставя на тероризма във всичките му форми. Китай следва политика на дефанзивна национална отбрана и не се включва в надпреварата за въоръжаване, нито отправя военни заплахи към други страни. Китай се противопоставя на всички форми на хегемонизъм и силова политика и никога няма да се стреми към хегемония или експанзия.

 

        4.По покана на премиера Вън Дзябао премиерът на Република България Сергей Станишев направи официално посещение в КНР през ноември 2006 година. По време на посещението премиерът Вън Дзябао проведе разговори с министър-председателя Сергей Станишев. Председателят на Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители У Бангуо и вицепрезидентът на КНР Дзън Цинхун поотделно имаха срещи с министър-председателя Сергей Станишев. Ръководителите на двете държави в приятелска и делова атмосфера осъществиха задълбочен обмен на мнения относно по-нататъшното развитие на двустранните отношения и във връзка с международни и регионални въпроси от взаимен интерес, постигайки консенсус по широк кръг проблеми.Министър-председателят Сергей Станишев посети и град Шанхай, където се срещна с кмета на града Хан Джън.

        По време на посещението двете страни публикуваха съвместна декларация, подписаха редица важни документи за сътрудничество, като например „Спогодба за икономическо сътрудничество между правителствата на КНР и РБ". Бизнесмени от двете страни проведоха бизнесфоруми в Пекин и Шанхай. Това посещение изведе двустранните ни отношения на нов етап на всестранно сътрудничество и партньорство. За в бъдеще китайската страна има желание заедно с българската страна да засили взаимния политически диалог, да осигури дългосрочното и успешно стабилно здраво развитие на двустранните ни отношения, да насърчи взаимните инвестиции, да задълбочи търговско-икономическото сътрудничество, да продължи разширяването на контактите и сътрудничеството в областите на културата, образованието, науката и технологиите, гражданските дела, туризма, медиите и др., да засили местните и неправителствените връзки, да укрепи традиционното приятелство между двата ни народа, както и да засили сътрудничеството по международните и регионалните въпроси.

        ЕС е сила със сериозно влияние в света, и за Китай развиването на контакти с ЕС винаги е заемало несъмнено важно място в международните отношения на КНР. В момента отношенията между Китай и ЕС като цяло се развиват много добре. Политическият диалог между Китай и ЕС се задълбочава, стратегическите консенсуси се увеличават, развитието на търговско-икономическите отношения запазва бързите си темпове, взаимноизгодното сътрудничество в различни области е плодотворно и достигна безпрецедентна широта и дълбочина. През първата половина на тази година двустранният стокообмен достигна 200 милиарда щатски долара, което бележи 27,7% увеличение спрямо същия период на миналата година. ЕС продължава да бъде най-големия търговски партньор на Китай и е станал най-големия пазар за износ на китайски стоки. А Китай за първи път в историята изпреварва САЩ и стана най-голямата страна-износител, както и втория по големина търговски партньор на ЕС.

        През април т. г. посещението в Китай на председателя на Европейската комисия Барозу постигна добри резултати. Лидерите от двете страни размениха задълбочени и откровени мнения относно отношенията между Китай и ЕС, както и по важни глобални въпроси и в редица случаи стигнаха до важен консенсус. ЕС и неговите страни-членки зачитат суверенитета и териториалната цялост на Китай, признават Тайван и Тибет като неделима част на Китай, подкрепят провеждането на Олимпийските игри в Пекин. Китай отделя голямо внимание на отношенията си с ЕС, подкрепя европейската интеграция, приветства още по-активната роля на ЕС в международната дейност, желае на базата на принципите за взаимно уважение, равенство и взаимна изгода заедно с Европа да споделя шансове и да посреща предизвикателства, за да се придвижват непрекъснато напред развитието на отношенията между Китай и ЕС, да допринасят те още повече за каузата на развитие на човечеството.

        След влизането на България в ЕС бурно развиващите се отношения между Китай и ЕС създават нова основа и шансове за развитието на китайско-българските отношения. В политически план механизмът на цялостен и ефективен политически диалог между Китай и ЕС ще предостави ефикасна платформа за засилването на политическия диалог и консултации на различни нива между Китай и България и ще служи за задълбочаване на взаимното политическо доверие, разширяване на стратегическия консенсус. Приветстваме български ръководители да участват на VІІ АСЕМ срещи на върха, които ще се състоят в Пекин през октомври т. г.

        В икономически план членството на България в ЕС не само подобри инвестиционните обстоятелства на страната, но и я направи врата към големия пазар на ЕС. Съвместната декларация на Десети китайско-европейски форум на върха гласи: „Двете страни ще предоставят предимство на малките и средните европейски предприятия, които функционират в Китай, както и на малките и средните китайски предприятия, които функционират в ЕС." Тези благоприятни условия ще дадат тласък за увеличаване на взаимните инвестиции и оптимизиране на търговско-икономическите структури между Китай и България на базата на традиционни стоково-търговски отношения. В момента България влага много усилия в изграждането на пътища и други подобни капитални строежи и Китай би искал да предостави на България своя натрупан досега голям опит. Миналата година Китай официално включи България в списъка на туристическите дестинации за групови пътувания на китайски граждани в чужбина. Понастоящем и туристическите браншове на двете страни активно експлоатират потенциал за сътрудничество в тази област. Надяваме се, че това ще стане един нов хит на търговско-икономическото сътрудничество между нас.

        Освен това членството на България в ЕС служи и на сътрудничеството ни в различни други области като: образование, наука и технологии, култура, правосъдие, консулски отношения, здравеопазване и т. н. 

 

        5. Културният обмен е обмен на човешката душа, свързване на чувствата, което не може да се замени с никакъв друг род обмен. Китайско-българското културно сътрудничество има добра традиция, а през последните години то бележи особена активност, като на година Китай провежда в България средно 15 – 20 културни и художествени изложби. От 2003 г. вече шест години поред провеждаме Фестивал на китайската култура, който всеки път предизвиква голям интерес сред българската публика.

        Радвам се да видя, че китайската филология, важна част на китайската култура, все повече привлича българите. В доста български градове има училища, в които се преподава китайски език. През миналата година бе открит и работи успешно Софийски институт Конфуций. Посолството ни многократно е правило дарения от книги на български библиотеки. наскоро, на финала на първия ученически конкурс по китайски език „Китайски езиков мост", българският отбор се е наредил на първо място в Европа и  на 8-мо място от общото 28 отбори.. Нещо, което много ме учудва и радва, е това, че не малко български ученици могат да цитират пасажи от китайската класическа литература. Освен това, в книжарници тук съм виждал преведения на български език китайски класически паметник „Даодъдзин".

        Днес непрекъснатото развитие на електронни информационни технологии и разпространяването на компютри и нетуърк революционизиращо промениха начина на съхранение, размяна и разпространяването на информация, предоставиха нови по-удобни и ефективни мерки и обширна платформа за обмен между различни култури. Например, традиционните книги са тежки, заемат голямо пространство, неудобни са за пренасяне. Сега обаче само един тъничък диск може с лекота да побере 4 китайски класически романа. С един такъв диск в чантата си и един компютър или мобилен телефон от новите модели можете да се насладите на китайската литература навсякъде.

 

        6. Между китайския и българския народ съществува традиционно приятелство. Посолството би искало да даде своя принос за по-нататъшното задълбочаване на взаимното опознаване между двата народа, както и за стимулиране на взаимните контакти и сътрудничество. Днешното интервю е една добра възможност да запозная българския народ с Китай. Ще представя главно постиженията в развитието на Китай от началото на провеждане политиката на реформи и отваряне към света и тръгването по пътя на социализма с китайска специфика, освен това ще засегна тайванския въпрос, тибетския въпрос, както и ще дам съответно информация за Олимпийските игри в Пекин. 

        От 1978 г. китайското правителство реши да върви по пътя на социализма с китайска специфика, като изхожда от реалностите на своята страна, провежда политика на реформи вътре в страната и отваряне към външния свят и създава системата на социалистическа пазарна икономика, благодарение на което в облика на съвременен Китай възникнаха огромни промени с историческо значение, бе постигнат бърз напредък в икономическото и социалното развитие, а жизненият стандарт на народа се повиши значително. БВП на глава от населението се увеличи от $ 226 през 1978 г. на $ 2456 през 2007 г. – почти десетократно увеличение. Бедното население в селата от 250 милиона намаля до 10 милиона и нещо. Средните доходи на градските и селските жители се увеличиха съответно с 6,7 и 6,6 пъти. Нивото на образование в страната видимо се повишава. Времената на ограничен асортимент стоки вече отминаха безвъзвратно. Сега в магазините има изобилие от всякакви стоки, които задоволяват напълно нуждите на потребителите. Освен това сериозно развитие отбелязва изграждането на инфраструктура в Китай. През 1978 г. телефонните абонати бяха само 1 % от населението, а през 2007 г. те са около 60 %, от които 370 милиона души стационарни абонати, а 530 милиона – мобилни абонати. През 1990 г. Китай започна да строи първата си магистрала, а сега общата дължина на магистралите възлиза на 53,6 хиляди километра – второ място в света след САЩ. През 2007 г. 40 милиона и 950 000 китайски туристи са пътували в чужбина. В Азия Китай си остава страна-източник на най-голям брой туристи, пътуващи в чужбина. Наред с това реформите в различни области на обществото постигнаха голям прогрес, непрекъснато се усъвършенстват пазарният механизъм и правовата система, изграждането на демократичната правосъдна система стабилно напредва.

        През първата половина на 2008 г. Китай преодоля редица природни бедствия, на фона на сложна и променяща се международна икономическа обстановка запази стабилни и сравнително бързи темпове на развитие на държавната макроикономика. За първата половина на година БВП възлезе на 13061,9 милиарда юана (приблизително 1212 милиарда евро), като се повиши с 10,4 % спрямо същия период на миналата година. 

        По тайванския въпрос. От древни времена Тайван винаги е бил неделима част от китайската територия. Решаването на тайванския въпрос, реализиране обединяването на отечествената територия е желание на целия китайски народ. Наскоро властта начело с Чън Шуйбиен, която упорито агитираше за „независимост на Тайван", претърпя поражение по време на местните избори, същевременно се провали опитът да се проведе т. нар. „референдум за влизане в ООН под името Тайван", което, заедно с усилията на народа от двата бряга, предизвика важни активни изменения на ситуацията около Тайванския пролив. В новата обстановка китайското правителство ще продължи да следва политиката на разгръщане на отношенията между двата бряга и реализиране на мирно обединяване на родината, ще продължи да се придържа към принципа за един Китай, да се противопоставя и да спира сепаратистките дейности, целящи „независимост на Тайван", да засилва контактите между хора от двата бряга, както и икономическия и културния обмен и сътрудничество, да възобновява преговорите и консултациите между двата бряга въз основа на „консенсуса от 1992 година", да намира практическо решение на редица проблеми, да действа за благото на хората от двата бряга и за мира в региона, както и да полага усилия за откриване на нов етап на мирно развитие в отношенията между двата бряга. 

        По тибетския въпрос. Като говорим за това, най-напред трябва да изясним два основни факта. Първо, трябва да сме наясно, че още от ХІІІ век Тибет е бил неделима част от китайската територия. От тогава китайската централна власт е имала право да определя местните управленски структури и да назначава техните чиновници. По-късно, нахлувайки в Китай, западните колонизатори оказват подкрепа на твърде малобройните тибетски монаси и светска аристокрация, като призовават към т. нар. „независимост  на Тибет", извършват дейност за отцепване от Китай. През 1951 година Тибет бе мирно освободен от централното правителство. Тибет става автономен район на Китай и въобще не съществува въпросът за нахлуване на Китай в Тибет.

        Второ, Далай е титла, с която китайската централна власт удостоява тибетския жив Буда от началото на ХVІІІ век. Сегашният Далай ХІV е оглавявал теократичното управление в Тибет преди демократичните реформи през 1959 година. Неговият род е притежавал 6000 души крепостни селяни. През 1959 г. сегашният Далай участва във въоръжените бунтове в Тибет. След тяхното поражение той, бягайки в чужбина, по пътя провъзгласява „независимостта" на Тибет и създава „временно тибетско правителство". От тогава групировката около Далай не е спирала сепаратистката дейност, понякога дори използвайки сила, предизвиква размирици. За това Далай в никакъв случай не е просто религиозно лице, а всъщност е политически изгнаник, който под религиозното си расо се ангажира със сепаратистка дейност. Сепаратистката групировка на Далай предварително замисля, организира и подстрекава сериозни насилия и престъпления, свързани с размириците в гр. Лхаса и на други места през март т. г. Местните правови органи взеха законови мерки, с цел защита на обществения ред, и сигурност за имуществото и живота на народа, и намериха искрена подкрепа и съдействие сред населението от различни етнически групи в Тибет. Сепаратистката групировка на Далай нападна и няколко дипломатически представителства на Китай в чужбина, направи и опити да саботира щафетата на олимпийския огън, с което да интернационализира въпроса за Тибет. Всичко това явно показа същността на групировката около Далай: „на думи за мир, а всъщност за насилие", „на думи за автономия, а всъщност за независимост".

        Тибетският въпрос е един важен и принципен въпрос, които засяга суверенитета и териториалната цялост на Китай, сериозен, свързан с принципа на сепаратизъм и антисепаратизъм въпрос, и е чисто вътрешна работа на Китай. Няма нито една държава в света, която може да допусне нарушаване на собствения си суверенитет или отцепване от собствената си територия. Позицията на Китай по този въпрос е ясна: Тибет е неделима част от Китай, китайското правителство неотклонно ще отстоява суверенитета си, както и териториалната си цялост. Ние сме против всякакви опити за интернационализиране на тибетския проблем, против каквато и да било намеса в наши вътрешни работи от страна на каквито и да било държави, организации и личности, всякакви опити за разцепването на Китай са обречени за провал. 

        Китай е страна с петхилядолетна цивилизация. А домакинството на Олимпийските игри е мечта на поколения китайци. Надяваме се, че чрез провеждане на ХХІХ Олимпийски игри в Китай ще засилим приятелството и сътрудничеството с други народи по света. Целият китайски народ влага големи усилия, за да осигури най-добри условия за провеждане на игрите. Един милион и сто хиляди души кандидатстват за доброволци по време на игрите. На 8 август успешно се откриха олимпийските игри в Пекин.Сега игрите се провеждат нормално и успешно. Уврени сме, че ще проведем Олимпийски игри със своя специфика, на високо равнище, коите ще задоволят както спортистите, така и народите по света.

        По време на щафетата на олимпийския огън обаче са се чули и някои крясъци от рода на „да се попречи на Олимпийски игри", което всъщност е исторически феномен. Опитите да се попречи на Олимпийските игри в Пекин са в разрез с олимпийския дух, както и с желанията на повечето народи в света. Убеден съм, че каквито и трудности да предстоят, Олимпийските игри в Пекин ще бъдат напълно успешни с активното участие на народите в света, с мощната подкрепа на международното олимпийско семейство. Ще бъдат успешни и поради това, че те са тържество не само за Китай, но и за света и резултатното им провеждане ще бъде сериозен принос за световния мир, развитие и напредък и на това никакви сили не могат да попречат.

        Благодарни сме на България за подкрепата на Олимпийските игри в Пекин. България взема активно участие в игрите с голяма делегация, БНТ предава игрите на живо всеки ден за 19часа. Сърдечно приветствам българските приятели от всички сфери на обществото, които посещават Китай и гледат игрите. Пожелавам на вашите спортисти големи успехи на игрите в Пекин. 

        Отворен към света Китай приветства българските приятели да отидат на екскурзия, да учат, да работят в Китай. По-добре веднъж да видиш, отколкото сто пъти да чуеш. Уверен съм, че всеки, който е бил в днешен Китай, ще постигне по-обективно и дълбоко опознаване на страната.

Suggest To A Friend
  Print