Contact Us  
 начало > теми
Забележки на говорителя на министерството на външните работи на Китай относно програмата на Общокитайското събрание на народните представители, свързана с Хонгонг
2020-05-25 02:59

Говорителят на Службата по въпросите на Хонконг и Макао на Държавния съвет и говорителят на Службата за връзка на Централното народно правителство в Хонконгския специален административен район (HKSAR) издадоха изявления относно проекторешение за установяване и подобряване на правната рамка и механизма за прилагане за защита на националната сигурност в HKSAR, който беше представен на третата сесия на 13-то Общокитайско събрание на народните представители (NPC) за обсъждане.

Националната сигурност е основно условие за съществуването и развитието на една нация и засяга основните й интереси. Но реалността е, че след нарушаването на законопроекта за изменение през 2019 г., „независимостта на Хонконг" и радикалните сепаратистки сили стават все по-яростни с ескалиране на насилствени терористични дейности. Чуждестранните сили на вмешателство и силите на „независимостта на Тайван" явно засилиха намесата си в делата на Хонконг, което сериозно подкопава обществената сигурност на Хонконг, сериозно оспорва червената линия на принципа „една държава, две системи" и представлява реална заплаха за националната сигурност. В съответствие с Конституцията на Китай и Основния закон на HKSAR, създаването и подобряването на правната рамка и механизма за прилагане за защита на националната сигурност в HKSAR е необходима мярка за поддържане на националния суверенитет, единство и териториална цялост и за укрепване на основата на принципа "една държава, две системи". Това е неизбежен избор за запазване на дългосрочния мир и стабилност в Хонконг и за предотвратяване и ограничаване на чуждата намеса в хонконгските дела. То е разумно, законно и императивно.

Във всички държави, унитарни или федерални, единствено законодателният орган на държавата има законодателната власт по въпросите, свързани с националната сигурност. Китайското централно правителство носи основната и крайна отговорност за защита на националната сигурност. Опазването на националната сигурност е ядрото на "една държава, две системи" и основата за нейното съществуване. Само когато се гарантира националната сигурност, Хонконг може да се радва на просперитет и стабилност. Създаването и подобряването на правната рамка и механизма за прилагане за защита на националната сигурност в HKSAR означава да се забрани на малък брой хора да разделят страната, да подриват държавната власт, да организират и извършват терористични дейности, както и чужди и външни сили да се намесват в делата на HKSAR. Той ще защитава спазващите закона граждани на Хонконг, които са по-голямата част, ще гарантира законните права и интереси на жителите на Хонконг и чуждестранните институции и персонал в Хонконг и ще защитава основните интереси на държавата и на HKSAR. Той служи и на общите интереси на международната общност.

"Една държава, две системи" е основната държавна политика на Китай и китайското правителство е твърдо ангажирано с нейното прилагане. Хонконг е специален административен район на Китай и е местен административен район, директно подчинен на централното народно правителство. Законодателството на HKSAR за защита на националната сигурност е чисто вътрешна работа на Китай и никоя чужда държава няма право да се намесва. Китайското правителство е твърдо в решимостта си да защитава интересите на националния суверенитет, сигурността и развитието и е твърдо в противопоставянето си на външна намеса в работите на Хонконг.

Suggest To A Friend
  Print