Джан Дъдзян изпрати поздравителна телеграма до новоизбрания председател на Народното събрание на България Димитър Главчев

2017-04-20 21:15
 
 
          На 20 април 2017 г. Н. Пр. гДжан Дъдзян, председател на Постоянния комитет на Общокитайско събрание на народните представители на Китайска народна република изпрати поздравителната телеграма до Н. Пр. г-н Димитър Главчев, по повод неговият избор за председателя на 44-то Народно събрание на Република България, текстът както следва: 

   

 /Превод/ 

   

                                                                                                                       До 

                                                                                                                       Н. Пр. г-н Димитър Главчев 

                                                                                                                       Председател на 44-то Народно събрание 

                                                                                                                       На Република България 

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО, 

          По случай Вашият избор за Председател на 44-то Народно събрание на Република България, от името на Постоянния комитет на Общокитайско събрание на народните представители на Китайска народна република и лично от мое име отправям към Вас, сърдечни поздравления и благопожелания. Пожелавам Ви нови постижения на тази високоотговорна длъжност. 

    Между Китай и България, както и между двата народа съществува дълбоко и традиционно приятелство. Законодателните органи на двете страни от дълго време поддържат добрите отношения на сътрудничество. Подготвен съм заедно с Вас да положим съвместни усилия за стимулиране на комуникации и сътрудничество между Общокитайското събрание на народните представители на Китай и Народното събрание на България, за задълбочаване на взаимното разбирателство и доверие между двата народа, както и за принос към устойчивото развитие на всестранното приятелско партньорство и сътрудничество между Китай и България. 

       

                                                                                                                        Джан Дъдзян 

                                                                                                                        Председател на Постоянния комитет  

                                                                                                                        На Общокитайско събрание на народните представители 

                                                                                                                        На Китайската народна република 

                                

                                                                                                                        Пекин, 20 април 2017 г.