Contact Us  
 начало > новини
„Системният код“ зад огромните промени през изминалите сто години
2021-12-08 22:51

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

Изминалият месец ноември бе изключително важен за нашите две страни. В България се проведоха президентски и парламентарни избори, а в Китай се състоя Шестия пленум на 19-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай. Тези две събития привлякоха вниманието както на нашите граждани, така и на международната общност, и имат голямо значение в политическия процес на страните ни.

Шестият пленум бе свикан във важен исторически момент, когато Комунистическата партия на Китай отбеляза своя вековен юбилей, и бе реализирана първата от целите за двете стогодишнини, а именно всеобхватното изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, и сега поемаме към изпълнението на втората – превръщането на Китай в модерна могъща социалистическа държава. На пленума бе одобрена „Резолюция за основните достижения и историческия опит в стогодишната борба на Комунистическата партия на Китай“ и бе прието решение за свикването на 20-ия партиен конгрес през втората половина на следващата 2022 г. „Особено важен пленум“, „епохална резолюция“, „резолюция, която ще окаже влияние върху китайската вътрешна политика и общество в близките десетилетия“, „с важно влияние в 21-ия век“ и други подобни определения се появиха на челни места в големите световни медии и станаха предмет на разгорещени дискусии в международната общност.

Приетата от пленума резолюция обединява борбата, жертвите и постиженията на Комунистическата партия на Китай през последните сто години в изпълнение на нейната първоначална мисия да реализира стремежа на китайския народ към щастие и национално възраждане, тя дава научен отговор на въпросите как бяха постигнати успехите в миналото и как те могат да продължат в бъдеще. Вярвам, че всички биха искали да знаят, че на Китай - една „догонваща“ в развитието страна с огромно население, ѝ бяха нужни десетилетия, за да извърши индустриализация като тази в западните държави. На какво се основава това? Какъв е „системният код“, който стои зад огромните промени през изминалите сто години? По същество Шестият пленум даде изчерпателни и авторитетни отговори, но аз ще използвам само четири ключови фрази, за да ги представя накратко на приятелите ни в България.

1. Хората над всичко

Шестият пленум определи принципа за това, че „хората са над всичко“ като първия от десетте исторически урока през стогодишния път на Комунистическата партия на Китай или първия „код“ за нейните големи достижения. Великият пролетарски революционер Мао Дзъдун каза някога следното: „Ние, комунистите, сме като семена, а народът е като земята. Когато стигнем до някое място трябва да се съединим с хората там, да пуснем корени и да разцъфтим сред тях“. Бъдещето и съдбата на една партия и един режим зависят в крайна сметка от подкрепата на хората.

Вековната история на Комунистическата партия на Китай е история на неразривната връзка между сърцата, единно дихание и обща съдба на партията и народа. Под ръководството на Комунистическата партия на Китай нашият народ скъса окончателно с времената, в които бе тормозен, угнетен и поробен, и се превърна в господар на своята и тази на държавата си съдба. Над 1,4-те милиарда китайци постигнаха като цяло средно ниво на благосъстояние и стремежът им към по-хубав живот непрестанно става реалност. Особено след 18-ия конгрес на партията, принципът в борбата с бедността нито един човек да не бъде изоставен; първостепенното място, което имат запазването на живота и физическото здраве на хората в усилията за справяне с епидемията от COVID-19; висококачественото развитие, позволяващо на хората да споделят резултатите от него; мерките за насърчаване на заетостта в качеството на приоритет при социално-икономическото развитие и други, показаха, че единствено постоянната работа за благоденствието на народа може да стимулира великата сила за съзидание, която се таи в неговите недра.  

2. Народна демокрация в целия процес

Демокрацията е общочовешка ценност и важна концепция, която Комунистическата партия на Китай и китайския народ винаги са следвали. Издигнатата от генералния секретар Си Дзинпин идея за „развитие на народната демокрация в целия процес“ в никакъв случай не е просто политическа декларация, а реална практика в политическия и социален живот на страната. Народната демокрация в целия процес представлява завършена институционална верига, включваща изборност, консултации, обществена, низова и гражданска демокрация, контрол и всички други елементи на демократичния процес. Тя обхваща всички области на демократични процеси като демократични избори, демократични консултации, демократично вземане на решения, демократично управление и демократичен контрол. Тя има не само завършен институционален процес, но и завършена практика за участие. Тя представлява пълноценна, всеобхватна и цялостна демокрация. Тя е най-широкообхватната, реална и ефективна социалистическа народна демокрация.

От основаването си преди 70 години и досега Нов Китай върви неотклонно по пътя на социалистическото политическо развитие с китайска специфика, гарантирайки на народа правото да управлява държавните дела чрез различни канали и форми в съответствие със закона. Хората могат да участват ефективно в дейности от приемането на националното законодателство, изработването на плановете за социално-икономическо развитие, подготовката на държавния бюджет и контрола за изпълнението му до управлението на недвижимата собственост, разделното събиране на отпадъци и т.н. Статистиката показва, че от 2012 г. насам са се провели обществени обсъждания по над 180 законопроекта, а около 1,1 милиона души са внесли близо 3 милиона мнения и предложения, възприети са множество важни гледни точки.     

3. Независим път на Китай

Обръщайки поглед назад към вековната история на Комунистическата партия на Китай, като нейно последователно духовно качество може да бъде откроено това, че тя акцентира върху независимото начало, произтичащо от реалностите в страната, и върху творческото откриване на собствен път пред страната. Независимостта, като ценен опит на Комунистическата партия на Китай, в най-голяма степен е концентрирана в избора на път за национално развитие и във всестранното съдействие за различни страни от развитието в новата епоха. В базово изграждане ние смятаме, че делата на Китай трябва да се решават единствено от неговия народ. В развитието си ние ще продължим да вървим твърдо по пътя на социализма с китайска специфика, без да следваме нито стария път на затваряне и застой, нито порочния път на постоянна смяна на ръководни идеи. В отношенията си с другите държави ние ще се придържаме към независима, самостоятелна мирна външна политика и ще вървим неотклонно по пътя на мирното развитие.

Един мирен свят би трябвало да приема различни цивилизации, а стабилният ред трябва да отчита различни системи. Председателят Си Дзинпин е подчертавал, че ключът към избора на път за развитие трябва да съответства на националните условия. По думите му, „пътят за развитие на една страна трябва да бъде определен единствено от нейния народ на основата на собственото му историческо наследство, културни традиции и ниво на социално-икономическо развитие“. Ние никога няма да копираме чужди модели и няма да изнасяме идеология. Ние не искаме от други страни да копират китайската практика. Вместо това смятаме, че всички страни трябва да вървят по път за развитие, който отговаря на техните национални условия и потребностите на хората, трябва да се уважаваме и учим едни от други.

4. Грижа за всички

Идеята за „грижа за всички“ съществува в китайската култура от древни времена. В очите на китайците светът е едно семейство, място, в което цялото човечество съществува в хармонична симбиоза. Подчертавайки важността от реализиране на великото национално възраждане, Комунистическата партия на Китай никога не е забравяла своята отговорност да дава принос за развитието на човечеството. Особено след избухването на пандемията от COVID-19, Китай предостави на международната общност над 1,8 милиарда дози ваксини, подкрепя освобождаването на развиващите се страни от правата на интелектуална собственост върху ваксините и изпълнява с практически действия своите ангажименти и демонстрира отговорно отношение. В речта си при откриването на Китайско-африканския форум за сътрудничество на 29 ноември, председателят Си Дзинпин обяви, че за постигане на поставената от Африканския съюз цел за ваксиниране на 60% от населението на континента, през 2022 г. Китай ще предостави още 1 милиард дози ваксини, ще окаже помощ за реализирането на 10 здравни проекта и ще изпрати 1500 медици и експерти в областта на общественото здравеопазване.  

В момента предизвикателствата от пандемията от COVID-19 са все още налице и пътят към възстановяването на глобалната икономика няма да бъде гладък. Хората от целия свят трябва да работят заедно, за да преодолеят трудностите. Ние винаги ще настояваме за съчетаване на развитието на Китай и това на останалия свят, за съчетаване на интересите на китайския народ с общите и основополагащите интереси на народите от целия свят и ще си сътрудничим с всички страни, ще работим непрестанно и упорито за насърчаване на световния мир, развитие и напредък.

Макар Китай и България да имат различни политически системи, история и култура, и двете страни считат за своя мисия да работят за повишаване благосъстоянието на своите народи, и двете се придържат към общочовешките ценности за мир, развитие, справедливост, демокрация и свобода. През изминалите повече от 70 години от установяването на дипломатическите ни отношения, китайско-българското приятелство устоя на превратностите на времето и двете страни постигнаха забележителни резултати в сътрудничеството си в различни области като политика, икономика, търговия, култура и образование. Стойки на нова отправна точка в историята, Китай е готов постоянно за укрепва обмена с България в различни области и да работи за общия напредък, да съдейства за разширяване на двустранните отношения и повишаване благосъстоянието на двата народа. Suggest To A Friend
  Print