Contact Us  
 начало > новини
Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България публикува подписана статия “ХХ конгрес на Комунистическата партия на Китай очерта план и откри широки перспективи за алтернативно развитие в света”
2022-11-01 20:11

На 31 октомври в. “24 часа” публикува подписана статия от китайския посланик в България Н. Пр. Дун Сяодзюн “ХХ конгрес на Комунистическата партия на Китай очерта план и откри широки перспективи за алтернативно развитие в света”, пълният текст следва:

От 16 до 22 октомври т. г. в Пекин се проведе ХХ конгрес на Комунистическата партия на Китай (КПК). На последвалия Първи пленум на Централния комитет бе определено неговото ново ръководство, като Си Дзинпин бе преизбран за генерален секретар. Конгресът обобщи цялостно основните достижения и ценния опит, натрупан в процеса на китайското развитие в новата епоха, очерта бъдещата посока на страната и направи важни стратегически изводи за нейното по-нататъшно реформиране и развитие. Това бе важно събитие в ключов момент, когато Китай поема по пътя към всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава, отразяващо общата воля на най-голямата в света управляваща партия с нейните над 96 милиона членове и 1,4 милиарда китайски народ и даващо солидни гаранции за това, че Китай ще продължи да върви напред. Поемащ своите отговорности, говорещ откровено и придаващ голямо значение на приятелството, Китай несъмнено би внесъл стабилност и позитивна енергия в обхванатия от хаос свят. На фона на днешните сериозни предизвикателства пред глобалното развитие и мира, това със сигурност ще има дългосрочно позитивно влияние за света.   

От XVIII конгрес на КПК, под силното ръководство на Централния комитет, начело със Си Дзинпин, бяха постигнати сериозни успехи в държавното изграждане на Китай, които привлякоха вниманието на целия свят. В последните десет години Китай преживя три значими събития: стогодишният юбилей на Комунистическата партияна Китай; навлизането на социализма с китайска специфика в качествено нова епоха; изкореняването на бедността и изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние, постигна целта за първия стогодишен юбилей.

През изминалото десетилетие КПК следваше идея за развитие, фокусирана върху човека, реши редица дългогодишни проблеми и реализира множество, също планирани в миналото, мащабни дейности, за което получи висока оценка и подкрепа от целия народ. През този период икономическата, научно-технологичната и комплексната национална мощ на Китай достигнаха ново ниво, а позицията му като втората най-голяма икономика в света бе затвърдена. За последното десетилетие китайската икономика нарастваше средно с 6,6% на година, заемайки по този показател първо място в света, а нейният дял в глобалното стопанство се увеличи от 11,3% на 18,5%, приносът за световния икономически растеж бе средно 38,6%, БВП на глава от населението достигна 12 500 долара. Китай се изкачи от 34-то на 11-то място в международната класация за иновации, нивото на урбанизация нараства от 53,1% до 64,7%, а разликата между разполагаемия доход на глава от населението в градските и селските райони се съкрати от 2,88:1 до 2,5:1. Групата на хората със средни доходи постепенно се разшири и почти 100 милиона селско население бе изведено от състоянието на абсолютно бедност. 

ХХ конгрес прие по-детайлни и научно обосновани стратегически решения за бъдещето на Китай, одобри график и пътна карта за държавното развитие в новите исторически условия. В доклада си пред конгреса генералният секретар Си Дзинпин посочи, че “отсега нататък главната задача на КПК е да сплоти и поведе народа към всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава, достигайки така целта за втория стогодишен юбилей, и да насърчава великото национално възраждане чрез модернизация от китайски тип”. 

Какво представлява модернизацията от китайски тип? Накратко, тя се отличава с пет основни характеристики: огромно население, общ просперитет на всички хора, хармоничното съществуване между материалната и духовна култура, съсъществуване между човек и природа и мирно развитие. Тази модернизация цели формирането на човешка цивилизация от нов тип, разширява възможностите на развиващите се страни да се модернизират и предоставя нов избор на държавите и обществата, които се стремят към ускорено развитие, запазвайки своята независимост. От началото на политиката за реформи и отваряне към света КПК винаги е разглеждала развитието като основа и ключ за разрешаването на всички проблеми. От схващането, че развитието е непреодолим закон до превръщането му в първостепенна задача при управлението на страната, от възгледа за научно обоснованото развитие до новите концепции за неговото осъществяване, философията за развитие, която следва КПК винаги е била в крак с времето, обогатявала се и се е обновявала съобразно промените на конкретния етап и задачите.

Модернизацията от китайски тип е както на Китай, така и на света, тъй като тя акцентира върху необходимостта от мирно развитие, обмен и взаимно учене между различните култури и предлага нова приобщаваща форма на човешката цивилизация. В доклада си пред конгреса генералният секретар Си Дзинпин потвърди, че Китай ще продължи да насърчава изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството и призова всички страни да следват общи ценности като мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода. За тази цел Китай вече предложи няколко глобални обществени продукта като инициативата “Един пояс, един път”, Инициатива за глобално развитие и Инициатива за глобална сигурност. 

Практиката и опитът на модернизацията от китайски тип дадоха важен принос за модернизирането на цялото човечество и предоставиха нов, алтернативен избор за осъществяването на този процес, а именно чрез отказ от законите на джунглата, от доминацията на силата, от играта с нулев резултат в международната политика и поемане по нов път на взаимноизгодно сътрудничество и общо цивилизационно развитие. Направи ми впечатление, че доста българи около мен показват по-голямо разбиране и оценяват социализма с китайска специфика, който отчита националните особености, проявяват засилен интерес към проучването и прилагането на китайски концепции и модели за социално-икономическо развитие, както и готовност да допринасят за взаимноизгодния и приятелски обмен и сътрудничество с Китай в различни сфери. Китай е готов да работи с България за по-нататъшното развитие на сътрудничеството по линия на “Един пояс, един път”, за това да уловим момента и потенциала за развитие, да се възползваме в пълнота от нашите допълващи се предимства, да постигаме разбирателство относно сътрудничеството и насърчаваме китайско-българските отношения и прагматични контакти в различни области, така че да ги издигнем на ново ниво, където те ще дадат нови плодове и повече ползи за нашите страни и народи. 


Suggest To A Friend
  Print