Contact Us  
 начало > новини
Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България приема писмено интервю на Вестник „ДУМА“
2022-11-17 15:34

На 16 ноември Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България приема писмено интервю на Вестник „ДУМА“. Н. Пр. Дун Сяодзюн отговори въпроси за XX конгрес на Комунистическата партия на Китай, въпроса за Тайван, китайската икономика, отношенията между Китай и България и др., пълният текст на интервюто следва:

1.В. Пр. след 20-ия конгрес на КПК - какви са основните резултати?

Двайсетият конгрес на КПК очерта пътя за по-нататъшното развитие на Китай и даде силен тласък за приятелството сътрудничество с останалите страни по света. Конгресът обобщава необикновената история на Китай през последните пет години, демонстрира великите промени и важните постижения, настъпили в Китай през последното десетилетие в новата ера, и прави стратегически планове за изграждане на модерна социалистическа страна и насърчаване на великото възраждане на китайската нация по всеобхватен начин. Първата пленарна сесия на 20-ия Централен комитет на КПК избра новата централна ръководна група, начело с другаря Си Дзинпин, което напълно отразява общото желание на цялата партия, цялата армия и хората от всички етнически групи в страната.

В доклада на Си Дзинпин пред конгреса бе посочено ясно, че главната задача на КПК е да обедини и ръководи народа в усилията за превръщането на Китай в модерна и съвременна социалистическа държава и реализиране целта на второто столетие, да всеобхватно насърчи великото национално възраждане чрез модернизация от китайски тип. В доклада се казва също, че светът е изправен пред безпрецедентни исторически промени, на чийто фон Китай трябва да продължи с политиката си за отваряне към света, да следва неотклонно стратегия за взаимноизгодна откритост и да продължи да използва новото си развитие, за да предоставя на света нови възможности и съдейства за изграждането на отворена световна икономика, и вярваме, че това ще донесе повече ползи за хората от целия свят.   

2.Ще се стигне ли в крайна сметка до използването на военна сила в Тайван?

Позицията на Китай по тайванския въпрос е последователна и ясна. Тайван е част от Китай и разрешаването на тайванския въпрос е дело на самите китайци. Защитата на държавното единство и териториалната цялост е свещено право на всяка суверенна страна и китайското правителство има, разбира се, правото да предприеме всички необходими мерки за разрешаване на тайванския въпрос и реализиране на националното ни единство, както и за да попречи на вмешателството на чужди сили. Ние продължаваме да се стремим най-искрено и с максимални усилия към мирно обединение, но никога не бихме се ангажирали, че няма да използваме сила, и си запазваме възможността да предприемем всички необходими мерки. Това е насочено срещу намесата на външни сили и срещу малобройните привърженици на независимост на Тайван и тяхната сепаратистка дейност.

3.В настоящия контекст как оценявате китайско-руските отношения?

Под стратегическото ръководство на председателя Си Дзинпин и президента Путин, китайско-руските отношения винаги са успявали да запазят позитивна тенденция в развитието. Поддържана е всеобхватна стратегическа координация на високо ниво, която е модел за отношения между съвременните големи държави. Китайско-руските отношения се градят неизменно на принципите за неприсъединяване към блокове, избягване на конфронтация и ненасоченост към трети страни. Целта на това е да насърчим развитието на нашите две държави и донесем ползни на китайския и руския народи.

4.Към момента епидемията от коронавирус все още не е утихнала. Засегната ли е сериозно китайската икономика от КОВИД-19?

Макар китайската икономика да изпитва известни проблеми и натиск, като цяло продължава тенденцията към възстановяване на ръста ѝ. През третото тримесечие БВП на Китай нарасна с 3,9% на годишна база, а темповете на растежа се увеличиха с 3,5 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие, демонстрирайки устойчивостта на икономиката. Ситуацията със заетостта е стабилна, а нивото на безработица на база проучвания в определени градове през септември бе 5,5%. Благодарение на добрата реколта от зърнени култури, стабилните доставки на въглища и електроенергия, инфлацията остана ниска – през септември индексът на потребителските цени нарасна с 2,8%, а индексът на цените в производството – с 0,9% в сравнения със същия месец на предходната година.  

Китай разполага с огромен пазар, нивото на урбанизация все още има много накъде да се подобрява, а потребителското търсене на хората със средни доходи непрекъснато нараства. Китай разполага с най-многобройния в света инженерен и технически персонал и изгради завършена съвремена промишлена система и висококачествена инфраструктурна мрежа. Научните и технологични иновации в страната са в подем, а структурната реформа на предлагането се задълбочава, което ще засили динамиката на икономическия растеж. Потенциалният темп на растеж на китайската икономика ще остане в разумни граници. Китайската икономика е важен двигател на световния икономически растеж и ще продължи да дава силен тласък на глобалната икономика.

5.Как ще се отрази 20-ият конгрес на КПК върху китайско-българските отношения?

Докладът на 20-ия конгрес на Комунистическата партия на Китай подчерта, че Китай винаги е следвал твърдо независима външна политика на мира, придържа се към развитието на приятелско сътрудничество с различни страни въз основа на Петте принципа на мирно съвместно съществуване, придържа се към основната национална политика на отварянето към света, твърдо следва стратегията за отваряне на взаимна изгода и печелба и насърчава общите ценности на цялото човечество, тоест мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода. 20-ият конгрес не само направи стратегически план за бъдещото развитие на Китай, но и даде нови възможности за развитието на китайско-българските отношения. От януари до септемви тази година износът на българска селскостопанска продукция за Китай е бил на стойност 1,613 милиарда юана, което представлява ръст от 112% в сравнение с миналата година и по този показател България е на първо място от страните в Централна и Източна Европа. Нашите две държави разполагат със специфични ресурси и всяка има свои особености в развитието. Считам, че докато работим заедно, и Китай, и България, ще имат по-широки перспективи за сътрудничество в различните области.    


Suggest To A Friend
  Print